Inštruktori Pilates

Adamcová Marcela

Pilates cvičeniu sa venuje od roku 2012, najprv ako klient individuálnych lekcií, ktoré ju inšpirovali k absolvovaniu kurzu pre kvalifikovaných medzinárodných inštruktorov I. kvalifikačného stupňa.

Ako Pilates inštruktor začala pôsobiť od roku 2013. V súčasnosti je už medzinárodná inštruktorka II. kvalifikačného stupňa, pričom absolvovala niekoľko ďalších školení – cvičenie s rôznym náradím, posturálna analýza a pod. – a to na Slovensku, ale aj v Taliansku. V súčasnosti je už sama školiteľom – zameriava sa na cvičenie s pomôckami ako Toning balls, Pilates kruh, Fit lopta, Arc a valec. Vyučuje aj anatómiu pre budúcich inštruktorov I. a II. kvalifikačného stupňa a Anatómiu v pohybe. Okrem vedenia skupinových a individuálnych cvičení sa zameriava aj na Pilates cvičenie pre jazdcov (Equestrian Pilates).

Gundová Katarína

K pilates cvičeniu som sa dostala náhodou a tak ako u väčšine ľudí ma k nemu priviedli bolesti chrbtice. Od prvej hodiny som bola očarená jeho komplexnosťou, pretože dokáže zaujať každú vekovú skupinu, vrcholového športovca, ale taktiež amatéra, ktorý sa nikdy športu nevenoval. Účinky tejto metódy som pocítila už po pár hodinách a práve to ma fascinovalo. Rozhodla som sa preto venovať tomuto cvičeniu na profesionálnej úrovni a absolvovať kurz inštruktora Pilates I. kvalifikačného stupňa, po ktorom sa Pilates stal mojim životným štýlom. Najväčšou motiváciou sú pre mňa pozitívne ohlasy klientov a progresy, ktoré u nich nastávajú."

Hôrčiková Anka

Pilatesu sa na pozícii klienta venovala štyri roky. Keďže mala sedavé zamestnanie, vyskúšala rôzne športy. Zo zvedavosti išla na úvodnú hodinu Pilates. V tomto cvičení sa našla aj vďaka súhre rozmanitých cvikov, komornej atmosfére a dokonalému vypnutiu mysle.

Pilates inštruktorkou je od roku 2014. Absolvovala kurz Inštruktor I. kvalifikačného stupňa, Pilates s Thera bandom, Pilates s valcom, Pilates s Arcom. Venuje sa skupinovým ako aj individuálnym cvičeniam. Pilates cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie a vrelo ho odporúča mladým ako prevenciu. Zmeniť nezdravé návyky môže každý kedykoľvek. Dôležité je začať a vydržať. Pilates prináša okrem fyzickej a psychickej zdatnosti aj nové priateľstvá a skvelý pocit.

Chválová Vladimíra

Po dlhodobých bolestiach chrbta a po prečítaní množstva článkov sa rozhodla ako jednu z alternatív vyskúšať Pilates cvičenie práve vo Flow pilates centre. Už po krátkej dobe pocítila zlepšenie a rozhodla sa venovať cvičeniu profesionálne ako inštruktorka. Absolvovala kurz Pilates inštruktor I. kvalifikačného stupňa, Posturálna analýza a školenia Pilates s cvičebnými pomôckami.

Na práci Pilates inštruktorky ju najviac motivuje keď vidí, že pravidelné cvičenie klientom pomáha zlepšiť a odstraňovať ich zdravotné ťažkosti. Momentálne sa venuje cvičeniu najmä s individuálnymi klientmi.

Kováčová Jana

Ako Pilates inštruktor začala pôsobiť od roku 2010. Má absolvovaný kurz Pilates inštruktor I. a II. kvalifikačného stupňa. Venuje sa skupinovému aj individuálnemu cvičeniu. Pracuje s klientmi v dôchodkovom veku, s klientkami pred otehotnením, počas a aj po pôrode, s klientmi ktorí majú zdravotné problémy, ale aj s klientmi, ktorí Pilates metódu využívajú ako prevenciu. Využíva cvičebné pomôcky a taktiež stroj reformer, panel, a exo chair.

Pilates metóda prospieva telu nielen fyzicky ale aj po psychickej stránke. Pozitívne pôsobí na telo a aj na ducha. Je to veľmi intuitívna a prospešná forma cvičenia, ktorá dodáva telu výkonnosť, lepšie držanie tela a čistú myseľ.

Miseje Adriana

Ako Pilates inštruktorka pracuje od roku 2004. Je spoluzakladateľkou firmy Flow pilates centrum, s.r.o. Najčastejšie sa venuje individuálnym klientom so zdravotnými problémami chrbtice. Pilates štúdium ukončila s Balanced Body University v New Yorku. Pracuje tiež ako diplomovaný fyzioterapeut a kondičný tréner. Má za sebou množstvo seminárov a školení na Slovensku a v zahraničí týkajúcich sa ľudského tela. ( Mc Kenzie metóda, DNS, a iné). Adriana rada pracuje s klientmi na dosahovaní ich osobných cieľov. Za dôležité považuje edukáciu klientov ....

Verí, že klienti si vedia s pomocou inštruktora odstrániť správnymi pohybmi bolesti fyzického i psychického charakteru. Pilates patrí medzi tie cvičebné metódy pri, ktorých sa pracuje s telom a mysľou s maximálnou precíznosťou, presnosťou a napredovaním, viditeľnými výsledkami.

Muchová Eva

Pilates cvičeniu sa začala venovať v roku 2012 ako klientka skupinového cvičenia v breznianskom Flow Pilates Centre, keď popri vtedajšom sedavom zamestnaní začala pociťovať prvé bolesti chrbtice. Po vyše roku cvičenia ju zaujala ponuka pracovať ako inštruktorka, následne absolvovala kurz Pilates Inštruktor I. kvalifikačného stupňa a odvtedy sa naplno venuje práci inštruktorky Pilates. Spočiatku išlo len o vedenie skupinových cvičení, časom sa pridalo aj cvičenie s individuálnymi klientmi. Každé jedno cvičenie – či už skupinové alebo s individuálnym klientom, považuje za tú najlepšiu školu, ktorá ju posúva ďalej, pretože musí riešiť stále iné individuálne potreby či zdravotné komplikácie daného klienta.

Pilates považuje za unikátnu metódu, ktorá má už po prvých pár cvičeniach citeľné účinky. Čím dlhšie klient cvičí, sú tieto účinky citeľnejšie i viditeľnejšie. Na Pilates metóde je skvelé, že je vhodná pre všetky vekové kategórie, tak pre zdravých ľudí ako i ľudí s bolesťami chrbtice či väčšími zdravotnými komplikáciami a dá sa každému klientovi „ušiť na mieru“. Precíznosť a komplexnosť tohto cvičenia z neho robia prostriedok, ktorým si každý jedinec dokáže udržiavať či zlepšovať fyzickú kondíciu počas každého dňa a to i v domácich podmienkach. Sama ho ako športovo aktívne založený človek odporúča každému!

Nováková Martina

Pilates cvičeniu sa začala venovať na odporučenie spokojnej klientky z Flow Pilates centra. V roku 2015 absolvovala kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa a odborné a praktické semináre Pilates s Flowing tone, Pilates Over ball, Pilates Thera band, Pilates s valcom, Pilates s Arcom, Pilates s kruhom, Pilates s Fit loptou, Pilates s Toning balls, Pilates Panel, Pilates pre tehotné, Anatómiu pre inštruktorov, Posturálnu analýzu a anatómiu v pohybe. Venuje sa skupinovým cvičeniam aj individuálnym klientom.

Na Pilates cvičení sa jej páči, že je to variabilné cvičenie pre všetkých. Pre klientov so zdravotným obmedzením ale aj ako preventívne cvičenie, pre mladých aj starších, pre mužov aj ženy, pre cvičiacich začiatočníkov ale aj vrcholových športovcov. Pilates cvičenie jej pomohlo odstrániť bolesti chrbta zo sedavého zamestnania a získala väčšiu ohybnosť a pružnosť.

Rákaiová Zuzana

S pilates cvičenim som sa prvý krát stretla na strednej škole, neskôr som sa rozhodla absolvovať inštruktorský kurz a rôzne nadväzujúce školenia s pomôckami.  Čím viac som sa dozvedela, o to viac som sa utvrdzovala v tom, že napriek tomu, že som Pilates cvičila už roky, o správnom prevedení cvikov som nevedela v podstate nič. Pilates cvičenie ma oslovilo hlavne z dôvodu, že je tak povediac bez hraníc. Cvičiť ho môže takmer ktokoľvek, pretože obmedzenie nepredstavuje vek, pohlavie, ba dokonca ani väčšina zdravotných problémov ako je to pomerne časté pri iných športových aktivitách. Je tu veľký priestor na učenie, zdokonaľovanie a rozvíjanie sa. Aj preto Pilates nepovažujem za dočasné hobby ale skôr za súčasť životného štýlu.  Ako inštruktorka mám možnosť viesť klientov a vidieť ako sa z hodiny na hodinu zlepšujú a napredujú. Najviac ma tešia ich pozitívne ohlasy a pocity zmien nielen v posilnení tela a vitality, ale zároveň celkové zlepšenie kvality života a zdravia...

Šurábová Alena

Pilates cvičeniu sa venuje od roku 2013. Predchádzalo tomu ročné cvičenie na pozícii klienta, ktoré ju presvedčilo o význame a potrebe cvičenia. Má absolvovaný kurz Inštruktor Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa, Pilates s Over ball, Pilates s Thera bandom, Pilates s valcom, Pilates s Arcom, Pilates s kruhom, Pilates s Fit loptou. Venuje sa len skupinovým cvičeniam.

Pilates pre ňu znamená liečbu a zároveň prevenciu. Uvedomuje si, že dennodenné stereotypné návyky, chybné držanie tela, statické činnosti ako je šoférovanie či práca za počítačom, naše telá oslabujú. Pilates pravidelným cvičením navráti telo do jemu prirodzených a ladných pohybov, pri ktorých bolesť a zdravotné problémy ustupujú. Doporučuje ho každému, kto o seba dbá a chce sa cítiť vitálne. Prioritne ho odporúča mladým ľuďom, ktorí majú vo zvyku prvé alarmujúce bolesti potláčať a odkladať na neskôr. Cvičiť Pilates ... „robí radosť, je to živé, pestré cvičenie, ktoré cvičencom navodzuje fyzickú i psychickú zdatnosť a krásne držanie tela “.

Švantnerová Danka

V roku 2005 začala cvičiť Pilates ako klientka v Brezne pretože mala problém s hrudnou chrbticou po pôrode. Pozitívne účinky cvičenia na sebe pocítila už po pár lekciách a to ju viedlo k rozhodnutiu stať sa profesionálnou inštruktorkou Pilates. Je zároveň aj spoluzakladateľkou firmy Flow Pilates centrum s.r.o. V súčasnosti je držiteľkou osvedčenia Pilates Inštruktor I. a II. kvalifikačného stupňa a zúčastnila sa odborných semninárov a workshopov na Slovensku ako aj v zahraničí (Česká Republika, Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia). Venuje sa prevažne individuálnym klientom. Na jej práci ju zaujala možnosť neustáleho vzdelávania a získavania vedomostí, ktoré si profesia Pilates inštruktorky vyžaduje. Okrem práce inštruktorky sa vo firme Flow Pilates centrum podieľa aj na organizačnom zabezpečení prevádzky v Banskej Bystrici a organizovaní vzdelávcích kurzov a školení. Pracuje aj ako lektorka pre akreditované kurzy MŠ SR a jednodňové školenia s cvičebnými pomôckami.

Pilates metóda je z jej pohľadu úžasná preto, že je vhodná pre každého. Je to cvičenie, ktoré je schopné zaujať vrcholového športovca a byť výborným podporným cvičením, ale na druhej strane zaujme aj niekoho kto sa nikdy žiadnemu športu nevenoval a s pohybom len začína. Preto môže Pilates cvičiť naozaj každý.

Vonkomerová Jana

Ako Pilates inštruktor začala pôsobiť od roku 2011. Má absolvovaný kurz Pilates inštruktor I. kvalifikačného stupňa. Venuje sa skupinovému cvičeniu. Aktívne sa venuje tiež rôznym športom.

Pilates cvičenie ju „chytilo za srdce“ od prvej odcvičenej hodiny a stalo sa jej súčasťou. V Pilates metóde našla niečo, čo dokonale doplní športy, ktoré ju bavia. Zároveň spevní a natiahne svalstvo, ktoré sa pomocou cvičenia stáva flexibilnejším, silnejším a kĺby pohyblivejšie. Pilates je kľúč k zdravšiemu životnému štýlu...

Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: tvorba www stránok tvorba eshopv, www stranok, web aplikacie - logo PC ART