Certifikáty

OZNAM K PLATNOSTI OSVEDČENÍ INŠTRUKTOR PILATES I. A II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Od 1.1.2016 nadobudol platnosť nový Zákon o športe č.440/2015 podľa, ktorého sa Pilates inštruktor stáva športovým odborníkom. Zmeny v zákone spôsobili zmenu v spôsobe vykonávania činnosti Pilates inštruktora. Bližšie informácie o uvedených zmenách získate výhradne prostredníctvom emailu adrianamiseje@flowpilates.sk
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: