Vzdelávacie videá

Vzdelávacie videá sú určené pre pilates inštruktorov. 

Prezenčné školenia

Prezenčné školenie sú nadväzujúcim a rozširujúcim vzdelávaním pre pilates inštruktorov.