chrbtica

Názov: Anatómia pre pilates inštruktorov – ONLINE + PREZENČNE

Dátum školenia: 5. máj 2024

Dĺžka: Od 8:00 do 16:00 hod.

Forma školenia: ONLINE + PREZENČNE

Čo sa naučíte:

  • Cieľom školenia je oboznámiť budúcich inštruktorov s anatómiou človeka, ktorá tvorí základný pilier pri osvojovaní si cvikov pilates
  • Prehĺbiť si a rozšíriť si základné pojmy z anatómie (roviny, smery, názvoslovie…)
  • Rozšíriť si poznatky zo stavby opornej (kostra) a svalovej sústavy, so zameraním sa na oblasti najviac precvičované pri cvikoch Pilates
  • Rozvinúť schopnosti pochopiť vzájomnú spoluprácu svalových skupín a ich vplyv na správne vykonávanie cvikov

Harmonogram:

08:00 – 09:00 Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície) (1 hod.)
09:00 – 10:00 Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie…) (1 hod.)
10:00 – 12:00 Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly (2 hod.)
12:00 – 14:00 Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly (2 hod.)
14:00 – 15:00 Kosti a svaly panvy a dolnej končatiny; synergické svaly (1 hod.)
15:00 – 16:00 Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly (1 hod.)

Čo získate:

  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov
  • Študijný materiál
  • Certifikát o účasti

Cena: 130,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor:  Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.