chrbtica

Názov školenia: Anatómia pre pilates inštruktorov
Dátum konania: 17. november 2023

Cieľ a náplň školenia:

  • cieľom školenia je oboznámiť budúcich inštruktorov s anatómiou človeka, ktorá tvorí základný pilier pri osvojovaní si cvikov pilates
  • prehĺbiť si a rozšíriť si základné pojmy z anatómie (roviny, smery, názvoslovie…)
  • rozšíriť si poznatky zo stavby opornej (kostra) a svalovej sústavy, so zameraním sa na oblasti najviac precvičované pri cvikoch Pilates
  • rozvinúť schopnosti pochopiť vzájomnú spoluprácu svalových skupín a ich vplyv na správne vykonávanie cvikov

Školenie je vhodné pre:

  • budúcich inštruktorov pilates metódy
  • kondičných trénerov

Certifikáty:

po ukončení školenia získate certifikát o absolvovaní

Cena:

130,- eur / 1 školenie

V cene je zahrnuté:

  • študijné materiály – manuál
  • certifikát
  • občerstvenie
  • pitný režim

Lektor: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Program:

08:00 – 09:00 Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície) (1 hod.)
09:00 – 10:00 Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie…) (1 hod.)
10:00 – 12:00 Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly (2 hod.)
12:00 – 14:00 Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly (2 hod.)
14:00 – 15:00 Kosti a svaly panvy a dolnej končatiny; synergické svaly (1 hod.)
15:00 – 16:00 Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly (1 hod.)

Spolu: 8 hodín

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.