Názov: Cvičenie po prekonaní COVID 19

Forma školenia: Vzdelávacie video

Pomôcky, ktoré budete potrebovať: Overball, uterák

Čo sa naučíte:

  • Základné teoretické informácie o COVID-19
  • Anatómiu a mechanizmus dýchania
  • Otestovať klienta po prekonaní COVID-19
  • Postup cvičenia s klientom po prekonaní COVID-19
  • Protokol praktických dychových cvičení

Čo získate:

  • PDF dokument obsahujúci prebraté cviky
  • Sprístupnenie nahrávky webináru na 2 týždne od dňa sprístupnenia
  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 2 kredity
  • Certifikát o účasti

Lektorka: PaedDr. Adriana Bíreš

Dĺžka: 2 hodiny

Cena: 49,- eur

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.