pilates bolesť chrbite

Názov: Pilates a bolesti chrbtice – PREZENČNE aj ONLINE

Dátum školenia: 21. apríl 2024

Dĺžka: Od 8:00 do 16:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne + online

Čo sa naučíte:

  • Funkčná anatómia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice
  • Biomechanické princípy chrbtice
  • Základné pilates princípy vzhľadom k bolesti chrbtice
  • Kontraindikácie pre klientov s bolesťami chrbtice
  • Modifikácie Pilates cvikov
  • Využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťami krčnej hrudnej a driekovej chrbtice
  • Vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice, hrudnej a driekovej chrbtice

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Funkčná anatómia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice (1 hod.)
09.00 – 10.00 Biomechanické princípy chrbtice (1 hod.)
10.00 – 12.00 Základné pilates princípy vzhľadom k bolesti chrbtice, kontraindikácie pre klientov s bolesťami chrbtice. (2 hod.)
12.00 – 13.00 Modifikácie Pilates cvikov (1 hod.)
13.00 – 15.00 Využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťami krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice (2 hod.)
15.00 – 16.00 Vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice, hrudnej a driekovej chrbtice (1 hod.)

Čo získate:

  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov
  • Študijný materiál
  • Certifikát o účasti

Cena: 120,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.