pilates instruktorka

Pilates inštruktor – športový odborník

Medzinárodný kurz vzdelávacej organizácie Balanced Body®USA  pilates inštruktor – športový odborník je zameraný špeciálne na cvičenie na podložke pre skupinových a individuálnych klientov. Pozostáva z nasledujúcich častí:

Termíny kurzu:

ANATÓMIA PRE PILATES INŠTRUKTOROV – 24. september 2023 **/*** 

Prvá časť – POHYBOVÉ PRINCÍPY –  21. – 22. október 2023

Druhá časť – MAT 1* – 11. – 12. november 2023

Tretia časť  – MAT 2 – 09.  – 10. december 2023

Štvrtá časť – MAT 3 – 13. – 14. január 2024

Piata časť – SKÚŠKY – 26. január 2024

*MAT ( z ang. mat –  podložka, cvičenie na podložke)

Cena: 950 eur

 • v cene kurzu nie je zahrnuté školenie Anatómia pre inštruktorov – viď nižšie
 • splátkový kalendár – v prípade potreby záujemcu o kurz možnosť zaplatenia v dvoch splátkach prvú časť splátky 500 eur  pred začatím kurzu a druhú časť splátky 450 eur do začiatku druhej časti kurzu)
 • v cene kurzu sú zahrnuté detailné učebné materiály – MANUÁLY (manuály sú samostatne nepredajné, sú len pre účastníkov kurzu, v slovenskom jazyku)

Anatómia pre pilates inštruktorov **/ ***

 • Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície)
 • Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie)
 • Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly
 • Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly
 • Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly

Rozsah: 1 deň (sobota)

Požiadavky na študenta: vek 18 rokov

** ak ste absolvovali anatómiu a fyziológiu ľudského tela v inom vzdelávacom zariadení stačí poslať doklad o absolvovaní

*** cena 130 eur

1. časť: Pohybové princípy 

 • Základné informácie o pohybových vzorcoch, biomechanike, tréningových princípoch a o správnom nastavení tela pred a počas cvičenia
 • Základné informácie o spôsobe cvičenia, o základoch športového tréningu, ako efektívne zostaviť cvičebný plán pre klientov po zraneniach, ako zlepšiť všeobecnú zdatnosť klientov
 • Pohybové princípy obsahujú 5 modulov:
 1. Modul: Telo v pohybe (ako telo pracuje v rovinách, hodnotenie a nastavenie držania tela, funkčné pohybové vzorce, patológie držania tela, verbálne a neverbálne pokyny)
 2. Modul: Trup ako celok (štúdie autorov zaoberajúcich sa vývojom “core” tréningu, význam správneho dýchania, vysvetlenie pojmov vnútorná a vonkajšia jednotka, driekovo-panvová stabilita, aktivácia svalov panvového dna)
 3. Modul: Sila a pohyblivosť dolných končatín (nastavenie bedrového, kolenného a členkového kĺbu počas cvičenia, pohybové vzorce dolnej končatiny, mechanizmus svalovej kontrakcie, typy svalovej kontrakcie, praktické ukážky cvikov zameraných na pohyblivosť a silu dolných končatín, patológie dolných končatín)
 4. Modul: Sila a pohyblivosť horných končatín (postupnosť tréningu horných končatín – kliky, doska, pohyby lopatky a ramenného kĺbu, vyvstelenie pojmu skapulohumerálny rytmus, praktické ukážky cvikov na vytvorenie stability v ramennom kĺbe, tréningové princípy)
 5. Modul: Dynamická ohybnosť a relaxácia (vysvetlenie pojmov rozsah pohybu, pohyblivosť a ohybnosť, teoretické poznatky o fasciách, teória a koncept strečingu a myofasciálne techniky, praktické ukážky myofasciálneho strečingu)

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov

 

2. časť: MAT 1 (úvod do pilates metódy, cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

 • Úvod do histórie pilates metódy
 • Základné pilates princípy (dýchanie, koncentrácia, kontrola, centrum tela, precíznosť, rytmus, rozvoj svalovej sily, telo v pohybe a relaxácia)
 • Pohybové pilates princípy – trup ako celok (prehĺbenie si informácií )
 • Základné pilates cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých klientov a modifikácie k cvikom
 • Zostavenie cvičebného plánu pre skupinové cvičenia
 • Základné informácie na zostavenie cvičenia pre klientov s osteoporózou a tehotné klientky
 • Ukážkové hodiny (úvodná hodina pilates cvičenia na podložke)
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov a Pohybové princípy

3. časť: MAT 2 (cviky pre stredne pokročilých a pokročilých)

 • Základné pilates cviky pre stredne pokročilých a pokročilých klientov a modifikácie k cvikom
 • Pohybové pilates princípy – pohyblivosť a stabilita ramena (prehĺbenie si informácií )
 • Hodnotenie držania tela a posúdenie odchýlok od správneho držania tela
 • Povinnosti a kompetencie pilates inštruktora
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre začiatočníkov, pilates cvičenie na podložke pre mierne pokročilých)
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov, Pohybové princípy a MAT 1

 

4. časť: MAT 3 (cviky pre pokročilých a super pokročilých s pomôckami)

 • Základné pilates cviky pre pokročilých a super pokročilých klientov s pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom) a modifikácie k cvikom
 • Funkčné cvičenie pre horné a dolné končatiny, ktoré obohacujú cvičenie na podložke aby sa vyvinula sila a ohybnosť celého tela
 • Strečingové a myofasciálne cviky pre jednotlivé svalové skupiny
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov s pomôckami
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre pokročilých)
 • Tréningové hodiny
 • Informácie k záverečným skúškam

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov, Pohybové princípy, MAT 1 a MAT 2

5. časť: Skúšky

 • test z kurzu Anatómia pre pilates inštruktorov
 • teoretický test
 • praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

 

Miesto konania:

Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

 

Cieľ kurzu:

 • vyškoliť pilates inštruktorov – športových odborníkov
 • absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať:
 • základy cvičenia pilates na podložke
 • vykonávať skupinové a individuálne cvičenie
 • zostaviť cvičebný plán pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých cvičencov
 • zostaviť cvičebný plán pre klientov s osteoporózou, v tehotenstve a pre klientov s patológiami kostrovo svalového aparátu
 • zostaviť cvičebný plán s cvičebnými pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom)

 

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov o tento druh cvičenia, trénerov rôznych športov, fyzioterapeutov, kondičných trénerov, učiteľov telesnej výchovy a masérov

Podmienky k získaniu osvedčenia Balanced Body®USA MAT PILATES INSTRUCTOR:

 • absolvovať 12 hodín anatómie pre inštruktorov
 • absolvovať 64 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • absolvovať 20 hodín „vlastné cvičenie“ (skupinové alebo individuálne cvičenie pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičí pilates alebo vo Flow pilates centre, s.r.o. ako cvičenec)
 • absolvovať 15 hodín skupinových cvičení ako pozorovateľ
 • odučiť 35 hodín (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • vyplniť a zaslať prihlášku na záverečné skúšky
 • úspešne absolvovať skúšku z anatómie a teoretickú a praktickú skúšku

Certifikáty:

 • po ukončení časti kurzu Anatómia pre pilates inštruktorov absolvent získa osvedčenie od Flow pilates centra, s.r.o o absolvovaní
 • po ukončení časti Pohybové princípy absolvent získa certifikát o absolvovaní MOVEMENT PRINCIPLES od Balanced Body®USA
 • po ukončení časti MAT 1 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 1 MODUL od Balanced Body®USA
 • po ukončení časti MAT 2 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 2 MODUL od Balanced Body®USA
 • po ukončení časti MAT 3 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 3 MODUL od Balanced Body®USA
 • absolvovaní záverečných skúšok absolvent získa medzinárodne platný certifikát ako kvalifikovaný inštruktor MAT PILATES od Balanced Body®USA
Prihláška

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.