inštruktorka pilates vladimira chvalova

Ing. Vladimíra Chválová

Venujem sa skupinovému aj individuálnemu pilates cvičeniu a cvičeniu na stroji reformer.