ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

V prípade preplácania organizáciou vypíšte nasledovné

Všeobecné pokyny

  1. Záväzná prihláška je akceptovaná po uhradení účastníckeho poplatku na číslo účtu podľa vystavenej faktúry (variabilný symbol číslo faktúry).
  2. Odoslaním záväznej prihlášky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami: Všeobecné obchodné podmienky kurzy
  3. Storno poplatky pri odhlásení sa z kurzu alebo školenia: Odhlásenie sa najmenej 90 dní pred začatím školenia alebo kurzu vraciame 90% z ceny. Odhlásenie sa v období 30 – 90 dní pred začatím školenia alebo kurzu vraciame 50% z ceny. Odhlásenie sa v období 0 – 30 dní pred začatím školenia alebo kurzu uhradená čiastka sa nevracia. Bezplatne je možné namiesto seba poslať náhradu.
  4. Povinnosti poskytovateľa: Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje podľa platnej legislatívy a informovať účastníka o spôsobe a účele spracúvania osobných údajov: Zásady ochrany osobných údajov