ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

V prípade preplácania organizáciou vypíšte nasledovné

Všeobecné pokyny

  1. Záväzná prihláška je akceptovaná po uhradení účastníckeho poplatku na číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0020 6081 3002 (variabilný symbol číslo faktúry).
  2. Odoslaním záväznej prihlášky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami: Všeobecné obchodné podmienky kurzy
  3. Storno poplatky pri odhlásení sa z kurzu alebo školenia: Odhlásenie sa najmenej 90 dní pred začatím školenia alebo kurzu vraciame 90% z ceny. Odhlásenie sa v období 30 – 90 dní pred začatím školenia alebo kurzu vraciame 50% z ceny. Odhlásenie sa v období 0 – 30 dní pred začatím školenia alebo kurzu uhradená čiastka sa nevracia. Bezplatne je možné namiesto seba poslať náhradu.
  4. Povinnosti poskytovateľa: Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje podľa platnej legislatívy a informovať účastníka o spôsobe a účele spracúvania osobných údajov