“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Cvičenie

Ak máte záujem začať so skupinovým PILATES cvičením, je potrebné, aby ste sa zoznámili s metodikou cvičenia. Skupinové cvičenie pre začiatočníkov sa otvára pri minimálnom počet 6 osôb.

 

Banská Bystrica 
Cvičí sa 2 x do týždňa buď v dňoch pondelok a streda alebo utorok a štvrtok podľa zaradenia do skupiny. 

 

Brezno 
Cvičí sa 2 x do týždňa buď v dňoch pondelok a streda alebo utorok a štvrtok podľa zaradenia do skupiny.