“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Certifikáty

Firma FLOW pilates centrum, s.r.o. je držiteľom oprávnenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vykonávanie školení inštruktora PILATES I. a II. kvalifikačného stupňa a zároveň je školiacim centrom medzinárodne uznávanej firmy Balanced Body® USA, Faculty - Certified Pilates Instructors.