“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Certifikáty

Firma FLOW pilates centrum, s.r.o. je držiteľom oprávnenia vydaním Ministerstva Školstva Slovenskej Republiky na vykonávanie školení inštruktora PILATES I. a II. kvalifikačného stupňa. Balanced Body® Faculty - Certified Pilates Instructors