“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Účinky pilates

Filozofia cvičenia

Filozofia cvičenia spočíva v nastolení fyzickej a psychickej rovnováhy človeka prostredníctvom vykonávania vedomých a kontrolovaných pohybov celého tela.

Unikátna metóda cvičenia

Pilates je unikátna metóda cvičenia, ktorá bola vyvinutá ako prostriedok predchádzania bolestiam a zraneniam. Začleňuje svaly celého tela, zlepšuje ich silu a pružnosť, čím vytvára svalovú symetriu. Pilates je vysokohodnotný rehabilitačný prostriedok na dosiahnutie stabilizácie tela a zlepšenia kĺbových rozsahov prostredníctvom vedomých pohybov tela.

Účinky

  • Pružný svalový systém je základom správneho používania svalov a vedie k efektívnemu pohybu.
  • Koordinácia spolu s koncentráciou vytvárajú ucelený systém, čo spôsobuje lepšie vykonanie pohybu. To sa prenáša do každodenného života a životných situácií.
  • Zlepšenie chybného držania tela.
  • Pilates cvičením sa svaly posilňujú a zároveň aj naťahujú. Týmto nadobúdajú svaly správny tvar a zachovávajú si svoju funkciu.
  • Pravidelným cvičením sa trénuje ovládanie rozsahu pohybu, či už väčšieho alebo menšieho. Rozsah pohybu je viditeľný už po niekoľkých lekciách.
  • Počas cvičenia je celé telo posilňované rovnomerne, čím sa pracuje na odstránení svalovej nerovnováhy. Nedochádza tak k nadmernému posilňovaniu iba vybraných svalových skupín.
  • Rehabilitácia prijala Pilates medzi svoje liečebné metodiky, pretože Pilates je metóda založená na správnosti dýchania, aktivovaní hlbokého brušného svalstva a dáva dôraz na správne prevedené pohyby, ktorých základom je správne držanie tela. Zásada správneho držania tela bola u J.H Pilatesa na prvom mieste.