“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Účinky pilates

Filozofia cvičenia

Filozofia cvičenia spočíva v nastolení fyzickej a psychickej stránky človeka prostredníctvom vedome kontrolovaných pohybov celého tela.

Unikátna metóda cvičenia

Pilates je unikátna metóda cvičenia, ktorá bola vyvinutá ako prostriedok prevencie kombináciou presne riadených pohybov. Začleňuje svaly celého tela, zlepšuje ich silu a pružnosť, čím vytvára svalovú symetriu. Pilates je vysokohodnotný rehabilitačný prostriedok na dosiahnutie stabilizácie tela, zlepšenia kĺbových rozsahov prostredníctvom vedomých pohybov tela.

Účinky

  • Pružný svalový systém je základom správneho používania svalov a vedie k efektívnemu pohybu.
  • Koordinácia spolu s koncentráciou vytvárajú ucelený systém, čo spôsobuje lepšie vykonanie pohybu. To sa prenáša do každodenného života a životných situácií.
  • Zlepšenie chybného držania tela.
  • Pilates cvičením sa svaly posilňujú a zároveň aj naťahujú. Týmto nadobúdajú svaly správny tvar a zachovávajú si svoju funkciu.
  • Pravidelným cvičením sa trénuje ovládanie rozsahu pohybu, či už väčšieho alebo menšieho. Rozsah pohybu je viditeľný už po niekoľkých lekciách.
  • Počas cvičenia je celé telo posilňované rovnomerne, čím sa pracuje na odstránení svalovej nerovnováhy. Nedochádza tak k nadmernému posilňovaniu iba vybraných svalových skupín.
  • Rehabilitácia prijala Pilates medzi svoje liečebné metodiky, pretože Pilates je metóda založená na správnosti dýchania, aktivovaní hlbokého brušného svalstva a dáva dôraz na správne prevedené pohyby, ktorých základom je správne držanie tela. Zásada správneho držania tela bola u J.H Pilatesa na prvom mieste.