“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Prihláška na kurz

Záväzná prihláška

V prípade preplácania organizáciou vypíšte nasledovné

Všeobecné pokyny:

 1. Záväzná prihláška je akceptovaná po uhradení účastníckeho poplatku na číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0020 6081 3002 (variabilný symbol číslo faktúry).
 2. Odoslaním záväznej prihlášky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami: Všeobecné obchodné podmienky kurzy
 3. Storno poplatky pri odhlásení sa z kurzu alebo školenia:
  1. Odhlásenie sa najmenej 90 dní pred začatím školenia alebo kurzu vraciame 90% z ceny.
   Odhlásenie sa v období 30 – 90 dní pred začatím školenia alebo kurzu vraciame 50% z ceny.
   Odhlásenie sa v období 0 – 30 dní pred začatím školenia alebo kurzu uhradená čiastka sa nevracia.
   Bezplatne je možné namiesto seba poslať náhradu.
 4. Povinnosti poskytovateľa:
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje podľa platnej legislatívy a informovať účastníka o spôsobe a účele spracúvania osobných údajov.