“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Certifikáty

OZNAM K PLATNOSTI OSVEDČENÍ INŠTRUKTOR PILATES I. A II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Od 1.1.2016 nadobudol platnosť nový Zákon o športe č.440/2015 podľa, ktorého sa Pilates inštruktor stáva športovým odborníkom. Zmeny v zákone spôsobili zmenu v spôsobe vykonávania činnosti Pilates inštruktora. Bližšie informácie o uvedených zmenách získate výhradne prostredníctvom emailu adrianamiseje@flowpilates.sk