“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa

INŠTRUKTOR PILATES I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Kurz je organizovaný v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave:

 

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/instruktorska-akademia/aktualne-aktivity-20202021

 

Pozostáva z 3 častí:

1. časť - Všeobecná časť - 18. - 20.9.2020

2. časť - Špeciálna časť - pohybové princípy: 10. - 11.10.2020

3. časť - Špeciálna časť - MAT 1*: 14. - 15.11.2020

Záverečné skúšky: 12. 12. 2020

*MAT ( z ang. mat -  podložka, cvičenie na podložke)

Požiadavky na študenta: vek 18 rokov

 

OBSAH KURZU:

1.časť- Všeobecná časť 18.-20.9.2020

 • úvod
 • základy psychológie a pedagogiky
 • základy biologicko-lekárskych vied (anatomicko-fyziologické základy človeka, základy biomechaniky a výživy)
 • teória na didaktika športu a pohybových aktivít
 • test zo všeobecnej časti

Rozsah: 3 dni – 22 hodín (piatok, sobota, nedeľa)

 

 2.časť - Pohybové princípy: 10.-11.10.2020

Pohybové princípy 

 • Základné informácie o pohybových vzorcoch, biomechanike, tréningových princípoch a o správnom nastavení tela pred a počas cvičenia
 • Základné informácie o spôsobe cvičenia, o základoch športového tréningu, ako efektívne zostaviť cvičebný plán pre klientov po zraneniach, ako zlepšiť všeobecnú zdatnosť klientov
 • Pohybové princípy obsahujú 5 modulov:
 1. Modul: Telo v pohybe (ako telo pracuje v rovinách, hodnotenie a nastavenie držania tela, funkčné pohybové vzorce, patológie držania tela, verbálne a neverbálne pokyny)
 2. Modul: Trup ako celok (štúdie autorov zaoberajúcich sa vývojom “core” tréningu, význam správneho dýchania, vysvetlenie pojmov vnútorná a vonkajšia jednotka, driekovo-panvová stabilita, aktivácia svalov panvového dna)
 3. Modul: Sila a pohyblivosť dolných končatín (nastavenie bedrového, kolenného a členkového kĺbu počas cvičenia, pohybové vzorce dolnej končatiny, mechanizmus svalovej kontrakcie, typy svalovej kontrakcie, praktické ukážky cvikov zameraných na pohyblivosť a silu dolných končatín, patológie dolných končatín)
 4. Modul: Sila a pohyblivosť horných končatín (postupnosť tréningu horných končatín - kliky, doska, pohyby lopatky a ramenného kĺbu, vyvstelenie pojmu skapulohumerálny rytmus, praktické ukážky cvikov na vytvorenie stability v ramennom kĺbe, tréningové princípy)
 5. Modul: Dynamická ohybnosť a relaxácia (vysvetlenie pojmov rozsah pohybu, pohyblivosť a ohybnosť, teoretické poznatky o fasciách, teória a koncept strečingu a myofasciálne techniky, praktické ukážky myofasciálneho strečingu)

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať všeobecnú časť

 

3.časť - MAT 1: 14.-15.11.2020 

MAT 1 (úvod do pilates metódy, cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

 • Úvod do histórie pilates metódy
 • Základné pilates princípy
 • Základné pilates cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých klientov na podložke a modifikácie k cvikom
 • Zostavenie cvičebného plánu pre skupinové cvičenia
 • Ukážkové hodiny
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: absolvovať všeobecnú časť a špeciálnu časť pohybové princípy

 

Skúšky

 • teoretický test zo špeciálnej časti
 • praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

 

Miesto konania:

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Cieľ kurzu:

 • je vyškolenie inštruktorov pilates I. kvalifikačného stupňa - športových odborníkov
 • absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať:
 • základy cvičenia pilates na podložke
 • vykonávať skupinové a individuálne cvičenie
 • zostaviť cvičebný plán pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičencov

 

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov o tento druh cvičenia, trénerov rôznych športov, fyzioterapeutov, kondičných trénerov, učiteľov telesnej výchovy a masérov

 

Podmienky k získaniu osvedčenia Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa:

 • absolvovať 22 všeobecných vyučovacích hodín (víkendové štúdium)
 • absolvovať 32 špeciálnych vyučovacích hodín (víkendové štúdium)
 • absolvovať 16 hodín praxe - „vlastné cvičenie“ (skupinové alebo individuálne cvičenie pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičí pilates ako cvičenec)
 • odovzdať záverečnú prácu v rozsahu 5 – 10 strán
 • úspešne absolvovať skúšku zo všeobecnej časti a skúšku zo špeciálnej časti

Certifikáty:

Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa

Cena: 660 eur

PRIHLÁŠKA: Prihlásiť sa je nutné výhradne cez FTVŠ. E-mail: akademia@fsport.uniba.sk