“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates - cvičenie po pôrode

Názov kurzu: Pilates - cvičenie po pôrode
Dátum konania: 19. september 2020
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

            Počas tehotenstva si telo vyžaduje zvláštnu pozornosť. V dnešnej dobe je k dispozícii veľa informácií o tom, ako sa starať o dieťa, ktoré nosíte, ale aj veľa dezinformácií a zmätku, ako sa má budúca mamička starať o svoje telo. Pilates cvičenie  je vynikajúci typ cvičenia pre meniace sa telo počas tehotenstva, ale aj po tehotenstve. Kurz Pilates v tehotenstve II. privítajú Pilates inštruktori, ktorí cvičia s s budúcimi mamičkami a potrebujú sa dozvedieť viac. Pilates v tehotenstve II. je nadväzujúci kurz, ktorého náplňou sú teoretické informácie týkajúce sa informácií o trimestroch, svaloch panvového dna, nastavenia panvy počas tehotenstva, inkontinencii a  šestonedelia.            

Hlavnou časťou kurzu je praktická časť zameraná na vybrané Pilates cviky v jednotlivých trimestroch, zamerané na posilnenie horných a dolných končatín s využitým rôznych cvičebných pomôcok,  zároveň vhodné cviky na brušné svalstvo po šestonedelí a  strečingové cviky na odstránenie bolestí chrbtice počas tehotenstva.   

Kurz je vhodný:

  • inštruktorov Pilates metódy
  • fyzioterapeutov
  • kondičných trénerov

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro/ 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro/ 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro/ 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

  • štúdijné materiály
  • certifikát
  • občerstvenie
  • pitný režim

Lektori: Janka Kováčová


Časový harmonogram:

08.00 – 10.00 Teoretické informácie v jednotlivých trimestroch , svaly panvového dna, šestonedelie.(2 hod.)
10.00 – 12.00 Dôležité informácie k jednotlivým trimestrom: zameranie cvičebného plánu  (2 hod.)
12.00 – 13.00 Nastavenie panvy počas cvičenia, diastáza recti (1 hod.)
13.00 – 14.30 Vybrané Pilates cviky v jednotlivých trimestroch zamerané na posilnenie horných a dolných končatín s využitým rôznych cvičebných pomôcok (1,5 hod.)
14.30 – 15.30 Strečingové cviky na odstránenie bolestí chrbtice počas tehotenstva.(1 hod.) 
15.30 – 16.00 Zhrnutie a otázky (30 min.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska