“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates a bolesti chrbtice

Názov kurzu: Pilates a bolesti chrbtice
Dátum konania: 28. november 2020
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a nápň kurzu:

 • funkčná anatómia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice
 • biomechanické princípy chrbtice
 • základné pilates princípy vzhľadom k bolesti chrbtice
 • kontraindikácie pre klientov s bolesťami chrbtice
 • modifikácie Pilates cvikov
 • využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťami krčnej hrudnej a driekovej chrbtice
 • vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice, hrudnej a driekovej chrbtice

Kurz je vhodný pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Funkčná anatómia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice (1 hod.)
09.00 – 10.00 Biomechanické princípy chrbtice (1 hod.)
10.00 – 12.00 Základné pilates princípy vzhľadom k bolesti chrbtice, kontraindikácie pre klientov s bolesťami chrbtice. (2 hod.)
12.00 – 13.00 Modifikácie Pilates cvikov (1 hod.)
13.00 – 15.00 Využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťami krčnej,hrudnej a driekovej chrbtice (2 hod.)
15.00 – 16.00 Vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice, hrudnej a driekovej chrbtice (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska