“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Anatómia pre pilates inštruktorov

Názov kurzu: Anatómia pre pilates inštruktorov
Dátum konania: 26. september 2020
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

  • cieľom kurzu je oboznámiť budúcich inštruktorov s anatómiou človeka, ktorá tvorí základný pilier pri osvojovaní si cvikov pilates
  • prehĺbiť si a rozšíriť si základné pojmy z anatómie (roviny, smery, názvoslovie...)
  • rozšíriť si poznatky zo stavby opornej (kostra) a svalovej sústavy, so zameraním sa na oblasti najviac precvičované pri cvikoch Pilates
  • rozvinúť schopnosti pochopiť vzájomnú spoluprácu svalových skupín a ich vplyv na správne vykonávanie cvikov

Kurz je vhodný pre:

  • budúcich inštruktorov pilates metódy
  • kondičných trénerov

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

  • štúdijné materiály
  • certifikát
  • občerstvenie
  • pitný režim

Lektor: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Program:

08:00 - 09:00 Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície) (1 hod.)
09:00 - 10:00 Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie...) (1 hod.)
10:00 - 12:00 Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly (2 hod.)
12:00 - 14:00 Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly (2 hod.)
14:00 - 15:00 Kosti a svaly panvy a dolnej končatiny; synergické svaly (1 hod.)
15:00 - 16:00 Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly (1 hod.)

Spolu: 8 hodín

prihlaska