“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates pre seniorov

Názov kurzu: Pilates pre seniorov
Dátum konania: 2021
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

 • aplikácia základných pohybových princípov pre seniorov
 • pojem osteoporóza a cvičenie Pilates
 • základné Pilates cviky a správne vybrané variácie pre seniorov
 • Pilates program pre seniorov I.
 • Pilates program pre seniorov II.
 • ukážka cvičebnej jednotky


Kurz je vhodný pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov


Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Janka Kováčová

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Základné informácie – Pilates pre seniorov (1 hod.)
09.00 – 10.00 Aplikácia základných pohybových princípov pre seniorov (1 hod.)
10.00 – 12.00 Pojem osteoporóza a cvičenie Pilates (2 hod.)
12.00 – 13.00 Pilates program pre seniorov I. (správne vybrané variácie cvikov) (1 hod.)
13.00 – 14.00 Pilates program pre seniorov II. (1 hod.)
14.00 – 15.00 Ukážka cvičebnej jednotky (1 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska