“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates s náradím Flowing tone

Názov kurzu: Pilates s cvičebnou pomôckou Flowing tone
Dátum konania: 12. október 2019
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

 • Základné informácie o využiteľnosť kĺzavej podložky „Flowing Tone“
 • Ukážka nových cvičebných variácií plynulých kĺzavých pohybov v kombinácii so základným Pilates cvičením
 • Využitie Flowing Tone na zväčšenie rozsahu pohybu v bedrovom a ramennom kĺbe
 • Univerzálnosť kĺzavého pohybu ako typu odporovej sily - posilňovanie
 • Ukážka fyzicky náročnejších cvikov pre mierne pokročilých cvičencov

Kurz je vhodný pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Základné informácie o kĺzavej podložke Flowing Tone (1 hod.)
09.00 – 10.00 Základné pohybové Pilates princípy a ich aplikácia s Flowing Tone (1 hod.)
10.00 – 11.00 Vysvetlenie rozsahov pohybov v jednotlivých kĺboch (1 hod.)
11.00 – 12.00 Pilates variácie s Flowing Tone na zvýšenie rozsahu pohybu v ramenom a bedrovom kĺbe (1 hod.)
12.00 – 13.00 Základné cvičebné variácie I.- horné končatiny (1 hod.)
13.00 – 14.00 Základné cvičebné variácie II.- trup a dolné končatiny (1 hod.)
14.00 – 15.00 Vytvorenie cvičebných variácií pre mierne pokročilých cvičencov (1 hod.)
15.00 – 16.00 Praktické ukážky, korekcie cvikov a diskusia (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska