“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates s over ball II

Názov kurzu: Pilates s cvičebnou pomôckou over ball II
Dátum konania: 10. október 2020
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

 • vysvetlenie a praktické ukážky cvikov s over ball pre pokročilých
 • ukážka cvičebnej jednotky pre pokročilú skupinu
 • využitie over ball na posilnenie a natiahnutie rôznych svalových skupín
 • variácia pilates cvikov s overball
 • správne korekcie a pozície cvikov
 • praktické ukážky

Kurz je vhodný:

 • inštruktorov pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Janka Kováčová

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Vysvetlenie a praktické ukážky cvikov a ich variácii s over ball pre pokročilých - I. časť (1 hod.)
09.00 – 10.00 Vysvetlenie a praktické ukážky cvikov a ich variácii s over ball pre pokročilých - II. časť (1 hod.)
10.00 – 11.00 Vysvetlenie a praktické ukážky cvikov a ich variácii s over ball pre pokročilých - III. časť (1 hod.)
11.00 – 12.00 Vysvetlenie a praktické ukážky cvikov a ich variácii s over ball pre pokročilých - IV. časť (1 hod.)
12.00 – 14.00 Využitie over ball na posilnenie a natiahnutie rôznych svalových skupín (2 hod.)
14.00 – 15.00 Ukážka cvičebnej jednotky pre pokročilú skupinu (1 hod.)
15.00 – 16.00 Správne pozície a korekcie cvikov (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska