“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates s pomôckou Thera band II

Názov kurzu: Pilates s cvičebnou pomôckou Thera Band II
Dátum konania: 7. december 2019
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

 • výber náročnejších cvikov s využitím progresívneho odporu- Thera-Band v rôznych polohách ( stoj, quadruped, ľah, sed)
 • náročnejšie modifikácie základných cvikov s použitím cvičebnej pomôcky Thera-Band
 • správne pozície a korekcie cvikov
 • praktické ukážky

Kurz je vhodný pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Janka Kováčová

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Oboznámenie sa so základnými pohybovými princípmi  Pilates (1 hod.)
09.00 – 10.00 Výber náročnejších cvikov s využitím progresívneho odporu- Thera-Band  polohách (stoj, quadruped)  (1 hod.)
10.00 – 12.00 Výber náročnejších cvikov s využitím progresívneho odporu- Thera-Band v polohách (ľah, sed) (1 hod.)
12.00 – 12.30 Obed
12.30 –14.30 Správne pozície a korekcie cvikov (2 hod.)
14.30 – 15.30 Náročnejšie modifikácie základných cvikov s použitím cvičebnej pomôcky Thera-Band (1 hod.)
15.30 – 16.00 Ukážka cvičebnej jednotky s využitým Thera-Band (0,50hod.)

Spolu: 8 hodín

prihlaska