“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates v tehotenstve

Pilates v tehotenstve

Názov kurzu: Pilates v tehotenstve
Dátum konania: 27. jún 2020
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

 • Anatómia a fyziológia ženského tela počas tehotenstva
 • Držanie tela a posturálne zmeny počas I.-III. trimestra
 • Aplikácia základných Pilates cvičení počas tehotenstva
 • Pilates program v I. trimesteri
 • Pilates program v II. trimestri s pomôckami
 • Pilates program v III. trimestri s pomôckami
 • Informácie o diastásisi recti (rozostup brušných svalov), cisárskom reze

Kurz je vhodný:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro/ 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro/ 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro/ 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Janka Kováčová


Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Tehotenstvo a Pilates - základné informácie (1 hod.)
09.00 – 10.00 Prvý trimester: fyzické a psychické znaky, držanie tela. Pilates program I. trimester (1 hod.)
10.00 – 12.00 Druhý trimester: fyzické a psychické znaky, držanie tela. Pilates program II. trimester (2 hod.)
12.00 – 13.00 Informácie: diastásis recti a cisársky rez. (1 hod.)
13.00 – 15.00 Tretí trimester: fyzické a psychické znaky, držanie tela. Pilates program III. trimester (2 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska