Názov: Pilates s cvičebnými pomôckami Arc a Valec
Dátum konania: pripravujeme
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Cieľ a náplň školenia:

  • vysvetlenie a aplikovanie základných princípov s valcom a arcom
  • séria masážnych cvikov s použitím valca
  • vysvetlenie dynamickej stabilizácie s použitím valca a arcu
  • séria 20 cvikov pre mierne pokročilých a pokročilých
  • vytvorenie cvičebnej jednotky pre skupinové cvičenie
  • množstvo variácií pre športy
  • správne korekcie a pozície cvikov
  • praktické ukážky

Certifikáty:

po ukončení školenia získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

KVK (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov

Cena:

120,- eur / 1 školenie

Lektori: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Vysvetlenie a aplikovanie základných Pilates princípov (1 hod.)
09.00 – 10.00 Vysvetlenie dynamickej stabilizácie s použitím valca a arcu (1 hod.)
10.00 – 11.00 Séria cvikov I. (1 hod.)
11.00 – 12.00 Séria masážnych cvikov II. (1 hod.)
12.00 – 13.00 Séria cvikov – arc III. (1 hod.)
13.00 – 14.00 Séria cvikov – arc IV. (1 hod.)
14.00 – 15.00 Správne korekcie a pozície cvikov (1 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.