Certifikované inštruktorské kurzy

Vzdelávacie videá k inštruktorským kurzom

Pre účastníkov inštruktorských kurzov sú v ponuke vzdelávacie videá na doma s prebratými cvikmi z jednotlivých častí kurzu.