FAQ

Efektívna metóda cvičenia, ktorá vytvára rovnováhu svalových skupín prostredníctvom ladných a koordinovaných pohybov tela s maximálnou koncentráciou mysle.

  • Zlepšíte držanie tela.
  • Posilníte všetky svalové skupiny v tele.
  • Zvýšite ohybnosť a pružnosť všetkých svalov.
  • Získate elegantné, ladné a vyrysované telo.
  • Upravíte dýchanie.
  • Odstránite bolesti chrbta.
  • Zväčšia sa kĺbové rozsahy.
  • Odstránite svalovú nerovnováhu.
  • Predchádzate vzniku osteoporózy a inkontinencie.
Áno, cvičenie je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Nie je potrebné mať predchádzajúce skúsenosti s pilates cvičením. Začiatočníci sú zaradení do začiatočníckej skupiny, resp. absolvujú najskôr úvodné hodiny, kde sa oboznámia s princípmi pilates cvičenia.
Na cvičenie postačí pohodlné oblečenie a ponožky. (Podložky na cvičenie, pomôcky a uteráky sú k dispozícii v štúdiu)
Práve klienti so zdravotnými problémami sú častými záujemcami o pilates cvičenie. Práve pre pozitívne účinky pilates cvičenia pri rôznych pohybových problémoch a bolestiach je cvičenie vhodné. Je však nevyhnutné vždy upozorniť inštruktorku na svoj zdravotný stav a pri vážnejších diagnózach konzultovať možnosť cvičenia so svojim lekárom.
Cvičenie je vhodné pre záujemcov v každom veku. Pri cvičení pre seniorov sa kladie dôraz na špecifické potreby klientov v tomto veku.
Áno, pilates v tehotenstve je možné cvičiť. Pre klientky v tehotenstve sa cvičenie prispôsobuje ich konkrétnemu stavu, štádiu tehotenstva a odporúčaniam lekára.