Čo je pilates

 • Efektívna metóda cvičenia, ktorá vytvára rovnováhu svalových skupín prostredníctvom ladných a koordinovaných pohybov tela s maximálnou koncentráciou mysle.
 • Zameraná na posilnenie „centra tela“, niekedy známym pod menom „core, powerhouse“. Centrum tela zabezpečuje celkovú dynamickú rovnováhu tela počas každodenných pohybových činností. Reaguje na zmenu polohy tela a pozície končatín voči gravitačnej sile. Pravidelným cvičením sa postupne nadobúda a obnovuje narušená rovnováha, ktorá je výsledkom nesprávnych pohybových návykov, zranení a pooperačných stavov.
 • Cvičením sa obnovuje rozsah pohybov v kĺboch a zvýši sa pružnosť svalov.
 • Pilates cvičenie môže byť prispôsobené akejkoľvek fyzickej zdatnosti – od začiatočníkov až k vrcholovým športovcom. Dokonca aj pre ľudí s bolesťami svalov, po operáciách a po úrazoch.
 • Cvičenie prebieha na podložke s použitím rôznych cvičebných pomôcok (fit lopta, over ball, pilates kruh, valec, arc, flowing tone, tonning balls, pilates pás, thera band), na cvičebných strojoch (reformer, exo chair, pilates panel).

Pozitívne účinky pilates

Filozofia cvičenia spočíva v nastolení fyzickej a psychickej rovnováhy človeka prostredníctvom vykonávania vedomých a kontrolovaných pohybov celého tela.

Pilates je unikátna metóda cvičenia, ktorá bola vyvinutá ako prostriedok predchádzania bolestiam a zraneniam. Začleňuje svaly celého tela, zlepšuje ich silu a pružnosť, čím vytvára svalovú symetriu. Pilates je vysokohodnotný rehabilitačný prostriedok na dosiahnutie stabilizácie tela a zlepšenia kĺbových rozsahov prostredníctvom vedomých pohybov tela.

 • Pružný svalový systém je základom správneho používania svalov a vedie k efektívnemu pohybu.
 • Koordinácia spolu s koncentráciou vytvárajú ucelený systém, čo spôsobuje lepšie vykonanie pohybu. To sa prenáša do každodenného života a životných situácií.
 • Zlepšenie chybného držania tela.
 • Pilates cvičením sa svaly posilňujú a zároveň aj naťahujú. Týmto nadobúdajú svaly správny tvar a zachovávajú si svoju funkciu.
 • Pravidelným cvičením sa trénuje ovládanie rozsahu pohybu, či už väčšieho alebo menšieho. Rozsah pohybu je viditeľný už po niekoľkých lekciách.
 • Počas cvičenia je celé telo posilňované rovnomerne, čím sa pracuje na odstránení svalovej nerovnováhy. Nedochádza tak k nadmernému posilňovaniu iba vybraných svalových skupín.
 • Rehabilitácia prijala Pilates medzi svoje liečebné metodiky, pretože Pilates je metóda založená na správnosti dýchania, aktivovaní hlbokého brušného svalstva a dáva dôraz na správne prevedené pohyby, ktorých základom je správne držanie tela. Zásada správneho držania tela bola u J.H Pilatesa na prvom mieste.

Pilates a šport

Pilates je vhodný druh cvičenia, ktorý môže byť zaradený do tréningového procesu športovca. Pilates buduje silný stred tela – core, rozvíja vnútornu silu, pružnosť a vytrvalosť. Profesionálny šport vyžaduje všetky tieto zložky. Rastúci počet profesionálnych športovcov zaraďuje pilates do svojho programu práve pre zlepšenie pružnosti tela, sily a koordinácie. Pilates je výborným doplnkovým programom, ktorý zlepší, výkon a pomôže predchádzať prípadným zraneniam. Pilates cvičenie je ideálne pre futbalistov, hokejistov, lyžiarov, plavcov a golfistov.

 • posilňuje “centrum” sily (hlboký stabilizačný systém)
 • zvyšuje pružnosť a rozsah pohybu
 • obnovuje prirodzené držanie tela
 • koriguje nerovnováhu v tele
 • navodzuje správne dýchanie
Pilates cvičenie bolo vyvinuté ako rehabiltačná metóda začiatkom 20-tého storočia. Až za posledných 15 rokov lekári objavili terapeutické účinky pilates a začali ho využívať v rehabilitácii. Rozsiahly repertoár cvikov umožňuje prispôsobiť cviky každému pacientovi.

 • mnohých ochorení pohybového aparátu
 • operáciách bedrového, ramenného a kolenného kĺbu
 • ochoreniach driekovej a krčnej chrbtice
 • skoliózy
 • sklerozy multiplex
 • chybného držania tela a ďalších.

Inkontinencia (únik moču) – samovoľný únik moču. Neschopnosť udržať moč spôsobená stratou schopnosti zadržať moč, výrazne ovplyvňuje kvalitu života u žien ale aj mužov. Únik moču nie je pravým ochorením, ale príznak, za ktorým sa skrývajú rôzne príčiny.

Inkontinenciu rozdeľujeme na:

 • stresovú
 • urgentálnu
 • zmiešanú
 • inú

Výskyt inkontinencie na Slovensku nie je presne známy. Predpokladá sa, že na Slovensku trpí inkontinenciou približne 240 000 žien. Počas života sa s ňou stretne asi polovica žien. V dnešnej dobe patrí inkontinencia ešte stale medzi” tabu”, o ktorom sa verejne nerozpráva. Mnohé ženy vedia málo o liečbe a prevencii inkontinencie a mnohé z nich nepriznajú svoje nepríjemné problémy.

Úspešná metóda liečby inkontinencie je posilnenie ochabnutých svalov panvového dna.

Cvičenie sa vykonáva pod dohľadom špecializovaného inštruktora a pomôcok, ktoré je možné následne vykonávať aj v domácom prostredi.

Diastasis recti – rozostup (diastáza) priamych brušných svalov. Diagnóza sa vyskytuje hlavne u žien po pôrode. Počas tehotenstva sa brušná stena natiahne spolu s linea alba, ktorá po tehotenstve zostane natiahnutá. Z kozmetického hľadiska sa diastáza lieči abdominoplastikou alebo konzervatívnou liečbou.

Vo Flow pilates centre sa zaoberáme konzervatívnou liečbou diastází a to špeciálne zostaveným cvičebným programom.

individuálne cvičenie

Je určené pre klientov, ktorí sú časovo obmedzení alebo z iných dôvodov sa nemôžu zaradiť do skupinového cvičenia.

Výhodou individuálneho cvičenia je časová prispôsobivosť, individuálny cvičebný plán, vstupné hodnotenie fyzického stavu a termín cvičenia prispôsobený požiadavkám klienta.

skupinové cvičenie

Je určené pre klientov, ktorí sa rozhodnú začať s pilates cvičením ako formou pravidelného udržiavania svojho zdravia.

Pred zaradením do skupinového cvičenia sa klienti musia zúčastniť úvodných hodín, na ktorých sa dôkladne zoznámia s metodikou cvičenia, pocitmi počas a po cvičení a ďalšie informácie. Po absolvovaní úvodných hodín sa klienti môžu zaradiť do skupinového cvičenia.

cvičenie vo dvojici

Novinkou je cvičenie vo dvojici a malé skupinky (max. 3 osoby). Vhodné je pre kamarátky, kolegyne z práce, rodinné dvojice. Termín cvičenia je možné prispôsobiť požiadavkám klientov.

iné služby

Korektívne cvičenia pri bolestiach krčnej a driekovej chrbtice (McKenzie metóda). Posturálnu analýzu s využitím Posturálnej tabule. Individuálne cvičenia pri bolestiach ramenných, kolenných a bedrových kĺbov. Špeciálne cvičenia pri diagnóze Diastasis recti  po pôrode.
Stavy po operáciách kĺbov.

FAQ

Často kladené otázky

Efektívna metóda cvičenia, ktorá vytvára rovnováhu svalových skupín prostredníctvom ladných a koordinovaných pohybov tela s maximálnou koncentráciou mysle.

 • Zlepšíte držanie tela.
 • Posilníte všetky svalové skupiny v tele.
 • Zvýšite ohybnosť a pružnosť všetkých svalov.
 • Získate elegantné, ladné a vyrysované telo.
 • Upravíte dýchanie.
 • Odstránite bolesti chrbta.
 • Zväčšia sa kĺbové rozsahy.
 • Odstránite svalovú nerovnováhu.
 • Predchádzate vzniku osteoporózy a inkontinencie.
Áno, cvičenie je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Nie je potrebné mať predchádzajúce skúsenosti s pilates cvičením. Začiatočníci sú zaradení do začiatočníckej skupiny, resp. absolvujú najskôr úvodné hodiny, kde sa oboznámia s princípmi pilates cvičenia.
Na cvičenie postačí pohodlné oblečenie a ponožky. (Podložky na cvičenie, pomôcky a uteráky sú k dispozícii v štúdiu)
Práve klienti so zdravotnými problémami sú častými záujemcami o pilates cvičenie. Práve pre pozitívne účinky pilates cvičenia pri rôznych pohybových problémoch a bolestiach je cvičenie vhodné. Je však nevyhnutné vždy upozorniť inštruktorku na svoj zdravotný stav a pri vážnejších diagnózach konzultovať možnosť cvičenia so svojim lekárom.
Cvičenie je vhodné pre záujemcov v každom veku. Pri cvičení pre seniorov sa kladie dôraz na špecifické potreby klientov v tomto veku.
Áno, pilates v tehotenstve je možné cvičiť. Pre klientky v tehotenstve sa cvičenie prispôsobuje ich konkrétnemu stavu, štádiu tehotenstva a odporúčaniam lekára.

Cenník

Skupinové cvičenie (50 minút)

jednorazový vstup

8 € / vstup

permanentka

6 – 7,50 € /vstup/ podľa typu permanentky

Individuálne cvičenie (50 minút)

jednorazový vstup

25 – 30 € / vstup

permanentka

od 20 – 120 € / platná 30 dní

od 140  – 200 € / platná 60 dní

Individuálne cvičenie (30 minút)

jednorazový vstup

15 € / vstup

permanentka

od 20 – 120 € / platná 30 dní

od 140  – 200 € / platná 60 dní

Storno poplatky
Bližšie info k storno poplatkom k jednotlivým typom hodín nájdete v rezervačnom systéme.

Cenník platný od 01.01.2023

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.