pilates instruktorka

Pilates inštruktor  Balanced Body

Medzinárodný kurz vzdelávacej organizácie Balanced Body®USA  Pilates Mat Instructor je zameraný špeciálne na cvičenie na PODLOŽKE pre skupinových a individuálnych klientov. 

Termíny kurzu JESEŇ I 2024  – PLNE OBSADENÉ:

 • ANATÓMIA PRE PILATES INŠTRUKTOROV –  29. september 2024 **/***  – PREZENČNE/ ONLINE
 • Prvá časť – POHYBOVÉ PRINCÍPY –  19. – 20. október 2024
 • Druhá časť – MAT 1* – 23. – 24. november 2024
 • Tretia časť  – MAT 2 – 18. – 19. január 2025
 • Štvrtá časť – MAT 3 – 15. – 16. marec 2025
 • Piata časť – SKÚŠKY – 11. apríl 2025

Termíny kurzu JESEŇ II 2024  –  VOĽNÉ MIESTA:

 • ANATÓMIA PRE PILATES INŠTRUKTOROV –  29. september 2024 **/***  – PREZENČNE/ ONLINE
 • Prvá časť – POHYBOVÉ PRINCÍPY –  26. – 27. október 2024
 • Druhá časť – MAT 1* – 30. november – 1. december 2024
 • Tretia časť  – MAT 2 – 1. – 2. február 2025
 • Štvrtá časť – MAT 3 – 29. – 30. marec 2025
 • Piata časť – SKÚŠKY – 25. apríl 2025

Termíny už prebiehajúceho kurzu LETO I. kurz 2024  – PLNE OBSADENÉ:

 • Tretia časť  – MAT 2 –   14. – 15. september 2024
 • Štvrtá časť – MAT 3 – 12. – 13. október 2024
 • Piata časť – SKÚŠKY – 22. november 2024

Termíny už prebiehajúceho kurzu LETO II. kurz 2024  – PLNE OBSADENÉ:

 • Tretia časť  – MAT 2 –   21. – 22. september 2024
 • Štvrtá časť – MAT 3 –  07. – 08. december 2024
 • Piata časť – SKÚŠKY – 10. január 2025

*MAT ( z ang. mat –  podložka, cvičenie na podložke)

 • V cene kurzu nie je zahrnuté školenie Anatómia pre inštruktorov – viď nižšie
 • V cene kurzu sú zahrnuté detailné učebné materiály – MANUÁLY (manuály sú samostatne nepredajné, sú len pre účastníkov kurzu, v slovenskom jazyku)

Cena: 1160 eur  (pri plnej platbe vopred)

( Pri úhrade kurzu na splátky je cena kurzu 1200 eur  –  možnosť zaplatenia v dvoch splátkach, prvú časť splátky 600 eur  pred začatím kurzu a druhú časť splátky 600 eur do začiatku druhej časti kurzu)

Certifikát:

 • Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok absolvent získa MEDZINÁRODNE PLATNÝ CERTIFIKÁT ako kvalifikovaný Balanced Body PILATES MAT INSTRUCTOR – platnosť certifikátu je časovo neobmedzená 

Cieľ kurzu:

 • Vyškoliť pilates inštruktorov – športových odborníkov
 • Absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať:
 • Základy cvičenia pilates na podložke
 • Vykonávať skupinové a individuálne cvičenie
 • Zostaviť cvičebný plán pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých cvičencov
 • Zostaviť cvičebný plán pre klientov s osteoporózou, v tehotenstve a pre klientov s patológiami kostrovo svalového aparátu
 • Zostaviť cvičebný plán s cvičebnými pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom)

Kurz je vhodný pre:

 • Záujemcov o tento druh cvičenia, nie sú potrebné predchádzajúce skúsenosti ani športové vzdelanie

ANATÓMIA PRE PILATES INŠTRUKTOROV **/ ***

 • Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície)
 • Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie)
 • Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly
 • Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly
 • Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly

Rozsah: 1 deň 

Požiadavky na študenta: vek 18 rokov

** Ak ste absolvovali anatómiu a fyziológiu ľudského tela v inom vzdelávacom zariadení stačí poslať doklad o absolvovaní

*** Cena 130 eur


JEDNOTLIVÉ ČASTI KURZU:

1. časť: Pohybové princípy 

 • Základné informácie o pohybových vzorcoch, biomechanike, tréningových princípoch a o správnom nastavení tela pred a počas cvičenia
 • Základné informácie  o základoch športového tréningu, ako efektívne zostaviť cvičebný plán pre klientov po zraneniach, ako zlepšiť všeobecnú zdatnosť klientov
 • Pohybové princípy obsahujú 5 modulov:
 1. Modul: Telo v pohybe (telo v rovinách, hodnotenie a nastavenie držania tela, funkčné pohybové vzorce, patológie držania tela, verbálne a neverbálne pokyny)
 2. Modul: Trup ako celok ( vývoj “core” tréningu, význam správneho dýchania, vysvetlenie pojmov vnútorná a vonkajšia jednotka, driekovo-panvová stabilita, aktivácia svalov panvového dna)
 3. Modul: Sila a pohyblivosť dolných končatín (nastavenie bedrového, kolenného a členkového kĺbu počas cvičenia, pohybové vzorce dolnej končatiny, mechanizmus a typy svalovej kontrakcie, praktické ukážky cvikov zameraných na pohyblivosť a silu dolných končatín, patológie dolných končatín)
 4. Modul: Sila a pohyblivosť horných končatín (postupnosť tréningu horných končatín – kliky, doska, pohyby lopatky a ramenného kĺbu, pojem skapulohumerálny rytmus, praktické ukážky cvikov na vytvorenie stability v ramennom kĺbe)
 5. Modul: Dynamická ohybnosť a relaxácia (vysvetlenie pojmov pohyblivosť a ohybnosť, teoretické poznatky o fasciách, myofasciálne techniky, praktické ukážky myofasciálneho strečingu

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa) – od 8:00 – do 16:00

Požiadavky na študenta: Absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov

 

2. časť: MAT 1 (úvod do pilates metódy, cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

 • História pilates metódy
 • Základné pilates princípy (dýchanie, koncentrácia, kontrola, centrum tela, precíznosť, rytmus, rozvoj svalovej sily, telo v pohybe a relaxácia)
 • Pohybové pilates princípy – trup ako celok (prehĺbenie informácií )
 • Základné pilates cviky pre začiatočníkov a mierne pokročilých klientov s modifikáciami
 • Zostavenie cvičebného plánu pre skupinové cvičenia
 • Základné pilates cviky pre klientov s osteoporózou a tehotné klientky
 • Ukážkové hodiny (úvodná hodina pilates cvičenia na podložke)
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa) – od 8:00 – do 16:00

Požiadavky na študenta: Absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov a Pohybové princípy

3. časť: MAT 2 (cviky pre stredne pokročilých a pokročilých)

 • Základné pilates cviky pre stredne pokročilých a pokročilých klientov s modifikáciami
 • Pohybové pilates princípy – pohyblivosť a stabilita ramena (prehĺbenie informácií )
 • Hodnotenie držania tela a posúdenie odchýlok od správneho držania tela
 • Povinnosti a kompetencie pilates inštruktora
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre začiatočníkov, pilates cvičenie na podložke pre mierne pokročilých)
 • Tréningové hodiny

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa) – od 8:00 – do 16:00

Požiadavky na študenta: Absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov, Pohybové princípy a MAT 1

 

4. časť: MAT 3 (cviky pre pokročilých a super pokročilých s pomôckami)

 • Základné pilates cviky pre pokročilých a super pokročilých klientov s pomôckami (valcom, kruhom, over ballom a thera bandom) s modifikáciami
 • Strečingové a myofasciálne cviky pre jednotlivé svalové skupiny
 • Zostavenie cvičebného plánu, náplň, výber cvikov a následnosť cvikov s pomôckami
 • Ukážkové hodiny (pilates cvičenie na podložke pre pokročilých)
 • Tréningové hodiny
 • Informácie k záverečným skúškam

Rozsah: 2 dni (sobota, nedeľa) – od 8:00 – do 16:00

Požiadavky na študenta: Absolvovať Anatómiu pre pilates inštruktorov, Pohybové princípy, MAT 1 a MAT 2

5. časť: Skúšky

 • Test z kurzu Anatómia pre pilates inštruktorov
 • Teoretický test
 • Praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

Podmienky k získaniu osvedčenia Balanced Body®USA MAT PILATES INSTRUCTOR:

 • Absolvovať 12 hodín anatómie pre inštruktorov
 • Absolvovať 64 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • Absolvovať 20 hodín „vlastné cvičenie“ (skupinové alebo individuálne cvičenie pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičí pilates alebo vo Flow pilates centre, s.r.o. ako cvičenec)
 • Absolvovať 15 hodín skupinových cvičení ako pozorovateľ
 • Odučiť 35 hodín (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • Vyplniť a zaslať prihlášku na záverečné skúšky
 • Úspešne absolvovať skúšku z anatómie a teoretickú a praktickú skúšku

Miesto konania:

Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica 

Certifikáty:

 • Po ukončení časti kurzu Anatómia pre pilates inštruktorov absolvent získa osvedčenie od Flow pilates centra, s.r.o o absolvovaní
 • Po ukončení časti Pohybové princípy absolvent získa certifikát o absolvovaní MOVEMENT PRINCIPLES od Balanced Body®USA
 • Po ukončení časti MAT 1 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 1 MODUL od Balanced Body®USA
 • Po ukončení časti MAT 2 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 2 MODUL od Balanced Body®USA
 • Po ukončení časti MAT 3 absolvent získa certifikát o absolvovaní MAT 3 MODUL od Balanced Body®USA
 • Po absolvovaní záverečných skúšok absolvent získa MEDZINÁRODNE PLATNÝ CERTIFIKÁT ako kvalifikovaný Balanced Body PILATES MAT INSTRUCTOR – platnosť certifikátu je časovo neobmedzená 

Certifikát Balanced Body

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.