pilates cvičenie panvy

Názov školenia: Funkčná panva – základ pre správnu aktiváciu brušných svalov
Dátum konania: pripravujeme

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Cieľ a náplň školenia:

Panva patrí medzi základné pohybové princípy. Prečo? Lebo panvu považujeme za dôležitú križovatku medzi hornou a dolnou časťou tela. Panva ovplyvňuje nastavenie a súhru svalov trupu, dolných končatín a svalov panvového dna. Preto je v Pilates cvičení dôležité správne nastavenie panvy, aby sa počas cvičenia docielila vzájomná súhra centra tela, panvy a trupu.

Cieľom školenia je prehĺbiť si vedomosti týkajúce sa anatómie panvy, pozícií panvy, správne nastavenie panvy pre klientov s bolesťami chrbtice, zapojenie panvy v pohybových reťazcoch a množstvo vybraných a cielených cvikov na udržanie stabilizácie, ale zároveň pohyblivosti panvy.

Praktická časť školenia bude zameraná na praktické ukážky správneho nastavenia panvy v rôznych polohách a nácvik stabilizácie panvy pri vybraných cvikoch tak, aby sa odstránili bolesti chrbtice.

 • panva ako križovatka nášho tela
 • anatómia panvy a driekovej chrbtice
 • nastavenia panvy v rôznych polohách
 • vysvetlenie driekovo-panvovej stabilizácie panvy
 • výber  cvikov pre driekovo-panvovú stabilizáciu
 • definícia a  vysvetlenie 4 pohybových reťazcov
 • reťazce v pohybe
 • praktické ukážky

Školenie je vhodné pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

KVK (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov

Cena:

120,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Anatómia panvy a driekovej chrbtice (1 hod.)
09.00 – 10.00 Všeobecné znalosti o stabilite a pohyblivosti panvy (1 hod.)
10.00 – 12.00 Nastavenia panvy v rôznych polohách, praktické ukážky (2 hod.)
12.00 – 13.00 Definícia  a  vysvetlenie 4 pohybových reťazcov (1 hod.)
13.00 – 14.00 Vysvetlenie driekovo-panvovej stabilizácie panvy, praktické ukážky (1 hod.)
14.00 – 15.00 Reťazce v pohybe, praktické ukážky (1 hod.)
15.00 – 16.00 Zhrnutie, diskusia, praktické ukážky (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.