pilates cvičenie panvy

Názov: Funkčná panva – základ pre správnu aktiváciu brušných svalov

Dátum školenia: Pripravujeme

Dĺžka: Od 8:00 do 16:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne

Čo sa naučíte:

Panva patrí medzi základné pohybové princípy. Prečo? Lebo panvu považujeme za dôležitú križovatku medzi hornou a dolnou časťou tela. Panva ovplyvňuje nastavenie a súhru svalov trupu, dolných končatín a svalov panvového dna. Preto je v Pilates cvičení dôležité správne nastavenie panvy, aby sa počas cvičenia docielila vzájomná súhra centra tela, panvy a trupu.

Cieľom školenia je prehĺbiť si vedomosti týkajúce sa anatómie panvy, pozícií panvy, správne nastavenie panvy pre klientov s bolesťami chrbtice, zapojenie panvy v pohybových reťazcoch a množstvo vybraných a cielených cvikov na udržanie stabilizácie, ale zároveň pohyblivosti panvy.

Praktická časť školenia bude zameraná na praktické ukážky správneho nastavenia panvy v rôznych polohách a nácvik stabilizácie panvy pri vybraných cvikoch tak, aby sa odstránili bolesti chrbtice.

 • Panva ako križovatka nášho tela
 • Anatómia panvy a driekovej chrbtice
 • Nastavenia panvy v rôznych polohách
 • Vysvetlenie driekovo-panvovej stabilizácie panvy
 • Výber  cvikov pre driekovo-panvovú stabilizáciu
 • Definícia a  vysvetlenie 4 pohybových reťazcov
 • Reťazce v pohybe
 • Praktické ukážky

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Anatómia panvy a driekovej chrbtice (1 hod.)
09.00 – 10.00 Všeobecné znalosti o stabilite a pohyblivosti panvy (1 hod.)
10.00 – 12.00 Nastavenia panvy v rôznych polohách, praktické ukážky (2 hod.)
12.00 – 13.00 Definícia  a  vysvetlenie 4 pohybových reťazcov (1 hod.)
13.00 – 14.00 Vysvetlenie driekovo-panvovej stabilizácie panvy, praktické ukážky (1 hod.)
14.00 – 15.00 Reťazce v pohybe, praktické ukážky (1 hod.)
15.00 – 16.00 Zhrnutie, diskusia, praktické ukážky (1 hod.)

Čo získate:

 • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov
 • Študijný materiál
 • Certifikát o účasti

Cena: 120,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor: PaedDr. Adriana Bíreš

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.