pilates pre seniorov

Názov: Pilates pre seniorov

Dátum školenia: 4. február 2024

Dĺžka: Od 8:00 do 16:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne

Čo sa naučíte:

  • Aplikácia základných pohybových princípov pre seniorov
  • Pojem osteoporóza a cvičenie Pilates
  • Základné Pilates cviky a správne vybrané variácie pre seniorov
  • Pilates program pre seniorov I.
  • Pilates program pre seniorov II.
  • Ukážka cvičebnej jednotky

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Základné informácie – Pilates pre seniorov (1 hod.)
09.00 – 10.00 Aplikácia základných pohybových princípov pre seniorov (1 hod.)
10.00 – 12.00 Pojem osteoporóza a cvičenie Pilates (2 hod.)
12.00 – 13.00 Pilates program pre seniorov I. (správne vybrané variácie cvikov) (1 hod.)
13.00 – 14.00 Pilates program pre seniorov II. (1 hod.)
14.00 – 15.00 Ukážka cvičebnej jednotky (1 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)

Čo získate:

  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov
  • Študijný materiál
  • Certifikát o účasti

Cena: 120,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor: Janka Kováčová

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.