pilates s reformerom

Pilates reformer

Certifikovaný kurz vzdelávacej organizácie Balanced Body®USA  Pilates reformer je zameraný na cvičenie na stroji reformer.

Tento kurz predstavuje kompletný plán cvičenia na unikátnom a neoceniteľnom tréningovom stroji reformer. Jeho unikátnosť spočíva vo všestrannej využiteľnosti pre klientov všetkých vekových kategórií, pre športovcov a hlavne pre klientov po úrazoch a operáciach ako forma rehabilitácie (samozrejme pod dohľadom certifikovaného pilates inštruktora)

 

KURZ  2023

Kurz pozostáva z 3 nadväzujúcich častí:

Termíny kurzu:

Prvá časť – REFORMER 1 –  25. – 26. marec 2023

Druhá časť – REFORMER 2 –   10. – 11. jún 2023

Tretia časť  – REFORMER 3 – 30. septembra – 1. októbra 2023

SKÚŠKY – 10. november 2023

Cena každej časti : 290 eur

 • časti kurzu je možné absolvovať aj jednotlivo (napr. len Reformer 1)
 • v cene kurzu nie sú zahrnuté štúdijné materiály (možné objednať zvlášť, manuál na jednu časť kurzu stojí 50 €)

POZOR!

Pre kompletnú certifikáciu Pilates Reformer Instructor  je potrebné absolvovať Balanced body Pohybové princípy (16 hod.), Anatómia pre inštruktorov (pokiaľ záujemca nemá iný doklad o absolvovaní Anatómie) – absolventi kurz Pilates Mat Instructor už nemusia

 • najbližší termín časti Pohybové princípy:  21. – 22. október 2023

Obsah jednotlivých častí kurzu:

Prvá časť – REFORMER 1 

Základné informácie o bezpečnom používaní cvičebného stroja reformer

 • široká škála cvičení na chrbte, v sede a v stoji pre začínajúcich a mierne pokročilých klientov
 • teoretické a praktické vysvetlenie cvikov: základná pozícia, počet pružín, počet opakovaní, pohybové poradie, pokyny, predstavivosť a zameranie
 • pohybové sekvencie cvikov na precvičenie dolných a horných končatín, chrbtice a centra tela
 • variácie základných cvikov na reformeri pre tehotné
 • kompletné cvičebné zostavy pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Cena: 290 eur

Druhá časť – REFORMER 2 

Cvičenia na reformeri  pre mierne pokročilých a pokročilých

 • variácie cvikov reformer 1 v rôznych cvičebných polohách
 • cvičebné zostavy zamerané na driekovo-panvovú stabilitu, flexibilitu dolných končatín, vyváženú koordináciu centra tela
 • stabilizačné cviky na precvičenie celého tela
 • teoretické informácie ako pracovať s klientov s bolesťami chrbtice
 • praktické zručnosti nastavenia klientov pri bolestiach chrbtice
 • kompletné cvičebné zostavy pre mierne pokročilých a pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Cena: 290 eur

Požiadavky na študenta: absolvovať Reformer 1

Tretia časť  – REFORMER 3 

Cvičenia na reformeri pre pokročilých

 • pokročilé a super pokročilé cviky, ktoré svojou náročnosťou budú vhodné len pre klientov v super kondícii
 • podrobnejšie vysvetlenie náročných cvikov v zmysle ich nastavenia a správneho prevedenia
 • informácie týkajúce sa kontraidikácií náročných cvikov pre klientov s bolesťami chrbtice
 • variácie cvikov na flexiu a extenziu chrbtice, mobilitu chrbtice, koordináciu hornej a dolnej časti tela
 • funkčné cvičenia na zvýšenie rozsahu pohybu a zvýšenia sily v ramennom kĺbe
 • kompletné cvičebné zostavy pre pokročilých a super pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Cena: 290 eur

Požiadavky na študenta: absolvovať Reformer 1 + 2

SKÚŠKY –10. november 2023

 • teoretický test
 • praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

Cena: 100 eur

Podmienky na absolvovanie skúšok: 

 • absolvovať časti Reformer 1 + 2 + 3
 • absolvovať predpísaný počet hospitačných hodín

Miesto konania kurzu:

Banská Bystrica/ Bratislava – podľa preferencií záujemcov

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov o tento druh cvičenia, trénerov rôznych športov, fyzioterapeutov, kondičných trénerov, učiteľov telesnej výchovy a masérov

Podmienky k získaniu certifikátu Balanced Body®USA PILATES REFORMER INSTRUCTOR:

 • absolvovať 48 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • absolvovať 30 hodín „vlastné cvičenie“ na reformeri
 • absolvovať 30 hodín cvičení na reformeri ako pozorovateľ
 • odučiť 90 hodín cvičení na reformeri (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • absolvovať Balanced body Pohybové princípy (16 hod.), Anatómia pre inštruktorov (pokiaľ záujemca nemá iný doklad o absolvovaní Anatómie) – absolventi kurz Pilates Mat Instruktor už nemusia
 • prihlásiť sa na záverečné skúšky

Certifikáty:

certifikát Balanced Body®USA PILATES REFORMER INSTRUCTOR

Odoslaním záväznej prihlášky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami: Všeobecné obchodné podmienky kurzy

Prihláška

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.