pilates s reformerom

Pilates inštruktor reformer

Certifikovaný kurz vzdelávacej organizácie Balanced Body®USA  Pilates reformer je zameraný na cvičenie na stroji reformer.

Tento kurz predstavuje kompletný plán cvičenia na unikátnom a neoceniteľnom tréningovom stroji reformer. Jeho unikátnosť spočíva vo všestrannej využiteľnosti pre klientov všetkých vekových kategórií, pre športovcov a hlavne pre klientov po úrazoch a operáciách ako forma rehabilitácie (samozrejme pod dohľadom certifikovaného pilates inštruktora)

KURZU JAR 2024

Termíny kurzu:

 • Prvá časť  – REFORMER 1 –  2. – 3. marec 2024
 • Druhá časť – REFORMER 2 –   6. – 7. apríl 2024
 • Tretia časť  – REFORMER 3 – 1. – 2. jún 2024
 • Štvrtá časť –  Skúšky

Cena kurzu: 1170 eur (platba vopred)

 • V cene kurzu nie sú zahrnuté študijné materiály v angličtine (možné objednať zvlášť, manuál na jednu časť kurzu stojí 50 €)
 • (Pri úhrade kurzu na splátky je cena kurzu 1220 eur  –  možnosť zaplatenia v dvoch splátkach, prvú časť splátky 610 eur pred začatím kurzu a druhú časť splátky 610 eur do začiatku druhej časti kurzu)

POZOR!

Pre kompletnú certifikáciu Pilates Reformer Instructor  je potrebné absolvovať 

Balanced Body Pohybové princípy (16 hod.) 

 • Najbližší termín časti Pohybové princípy:  – 9. – 10. marec 2024
 • Cena: 390 eur

Anatómia pre inštruktorov (pokiaľ záujemca nemá iný doklad o absolvovaní Anatómie) – absolventi kurz Pilates Mat Instructor už nemusia

 • Najbližší termín Anatómia pre inštruktorov: 5.máj 2024
 • Cena: 130 eur

Skúšky – termín bude upresnený

 • Cena: 150 eur

Kurz Pilates Reformer Instructor môžete absolvovať aj INDIVIDUÁLNE – cena jednej individuálnej časti: 650 eur (Pohybové princípy, Reformer 1, Reformer 2, Reformer 3, Skúšky- 150 eur).

 • V cene kurzu nie sú zahrnuté študijné materiály v angličtine (možné objednať zvlášť, manuál na jednu časť kurzu stojí 50 €)

Cieľ kurzu:

 • Vyškoliť pilates inštruktorov – športových odborníkov
 • Absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať základný repertoár pilates cvikov na stroji reformer so súčasným pochopením vedy o pohybe a biomechaniky  a bude schopný aplikovať tieto poznatky k individuálnym schopnostiam klienta
 • Viesť skupinové a individuálne pilates cvičenie na stroji reformer
 • V každom kurze sa tiež naučíte, ako dosiahnuť potenciál každého cvičenia, čo vám umožní, že budete vedieť postupovať v učebnom pláne, navrhovať nekonečne kreatívne, bezpečné a efektívne hodiny na Reformeri

Jednotlivé časti kurzu: 

Prvá časť – REFORMER 1 

Základné informácie o bezpečnom používaní cvičebného stroja reformer

 • Široká škála cvičení na chrbte, v sede a v stoji pre začínajúcich a mierne pokročilých klientov
 • Teoretické a praktické vysvetlenie cvikov: základná pozícia, počet pružín, počet opakovaní, pohybové poradie, pokyny, predstavivosť a zameranie
 • Pohybové sekvencie cvikov na precvičenie dolných a horných končatín, chrbtice a centra tela
 • Variácie základných cvikov na reformeri pre tehotné
 • Kompletné cvičebné zostavy pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: Absolvovať Pohybové princípy

Druhá časť – REFORMER 2 

Cvičenia na reformeri  pre mierne pokročilých a pokročilých

 • Variácie cvikov reformer 1 v rôznych cvičebných polohách
 • Cvičebné zostavy zamerané na driekovo-panvovú stabilitu, flexibilitu dolných končatín, vyváženú koordináciu centra tela
 • Stabilizačné cviky na precvičenie celého tela
 • Teoretické informácie ako pracovať s klientov s bolesťami chrbtice
 • Praktické zručnosti nastavenia klientov pri bolestiach chrbtice
 • Kompletné cvičebné zostavy pre mierne pokročilých a pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: Absolvovať Reformer 1

Tretia časť  – REFORMER 3 

Cvičenia na reformeri pre pokročilých

 • Pokročilé a super pokročilé cviky, ktoré svojou náročnosťou budú vhodné len pre klientov v super kondícii
 • Podrobnejšie vysvetlenie náročných cvikov v zmysle ich nastavenia a správneho prevedenia
 • Informácie týkajúce sa kontraidikácií náročných cvikov pre klientov s bolesťami chrbtice
 • Variácie cvikov na flexiu a extenziu chrbtice, mobilitu chrbtice, koordináciu hornej a dolnej časti tela
 • Funkčné cvičenia na zvýšenie rozsahu pohybu a zvýšenia sily v ramennom kĺbe
 • Kompletné cvičebné zostavy pre pokročilých a super pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: Absolvovať Reformer 1 + 2

Štvrtá časť –  SKÚŠKY 

 • Teoretický test
 • Praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

Podmienky na absolvovanie skúšok: 

 • Absolvovať časti Pohybové princípy, Anatómia pre inštruktorov
 • Absolvovať  Reformer 1 + 2 + 3, absolvovať predpísaný počet hospitačných hodín

Podmienky k získaniu certifikátu Balanced Body®USA PILATES REFORMER INSTRUCTOR:

 • Absolvovať 48 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • Absolvovať 30 hodín „vlastné cvičenie“ na reformeri
 • Absolvovať 30 hodín cvičení na reformeri ako pozorovateľ
 • Odučiť 90 hodín cvičení na reformeri (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • Absolvovať Balanced Body Pohybové princípy (16 hod.), Anatómia pre inštruktorov (pokiaľ záujemca nemá iný doklad o absolvovaní Anatómie) – absolventi kurz Pilates Mat Instructor už nemusia
 • Prihlásiť sa na záverečné skúšky

Miesto konania kurzu:

Banská Bystrica

Certifikáty:

Certifikát Balanced Body®USA PILATES REFORMER INSTRUCTOR

Odoslaním záväznej prihlášky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami: Všeobecné obchodné podmienky kurzy

Certifikát Balanced Body

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.