pilates s reformerom

Pilates inštruktor reformer

Certifikovaný kurz vzdelávacej organizácie Balanced Body®USA  Pilates reformer je zameraný na cvičenie na stroji reformer.

Tento kurz predstavuje kompletný plán cvičenia na unikátnom a neoceniteľnom tréningovom stroji reformer. Jeho unikátnosť spočíva vo všestrannej využiteľnosti pre klientov všetkých vekových kategórií, pre športovcov a hlavne pre klientov po úrazoch a operáciách ako forma rehabilitácie (samozrejme pod dohľadom certifikovaného pilates inštruktora)

KURZ JESEŇ 2024 – Bratislava

 • Úvodná časť – Pohybové princípy – 21. – 22. september 2024 (povinné pre všetkých, okrem účastníkov, ktorí majú absolvovanú túto časť z kurzu Pilates MAT Instructor)
 • Prvá časť  – REFORMER 1 – 26. – 27. október 2024
 • Druhá časť – REFORMER 2 – 14. – 15. december 2024
 • Tretia časť  – REFORMER 3  – 8. – 9. február 2025
 • Štvrtá časť – Tréningový deň – 15. marec 2025
 • Piata časť –  Skúšky – 4. apríl 2025

Cena kurzu: 2390 eur (vrátane časti Pohybové princípy)

 • V cene kurzu  sú zahrnuté študijné materiály v angličtine aj poplatok za skúšky v riadnom termíne
 • Cena Reformer kurzu v Bratislave bez časti Pohybové princípy je 2000 eur

KURZ JESEŇ 2024 – Banská Bystrica – posledné voľné miesta

 • Úvodná časť – Pohybové princípy5. – 6. október 2024 (povinné pre všetkých, okrem účastníkov, ktorí majú absolvovanú túto časť z kurzu Pilates MAT Instructor)
 • Prvá časť  – REFORMER 1 – 16. – 17. november 2024
 • Druhá časť – REFORMER 2 – 11. – 12. január 2025
 • Tretia časť  – REFORMER 3  – 8. – 9. marec 2025
 • Štvrtá časť – Tréningový deň – 26. apríl 2025
 • Piata časť –  Skúšky – 23. máj 2025

Cena kurzu: 1905 eur  (vrátane časti Pohybové princípy)

 • V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v angličtine aj poplatok za skúšky v riadnom termíne
 • Cena Reformer kurzu v Banskej Bystrici bez časti Pohybové princípy je 1515 eur

POZOR!

Pre vydanie certifikátu Pilates Reformer Instructor je potrebné absolvovať:

Anatómia pre inštruktorov (pokiaľ záujemca nemá iný doklad o absolvovaní Anatómie) – absolventi kurz Pilates Mat Instructor už nemusia

 • Najbližší termín Anatómia pre inštruktorov: 29. september 2024 – prezenčne alebo online
 • Cena: 130 eur

Kurz Pilates Reformer Instructor môžete absolvovať aj INDIVIDUÁLNE – cena jednej individuálnej časti: 690 eur (Pohybové princípy, Reformer 1, Reformer 2, Reformer 3, Skúšky- 150 eur).

 • V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v angličtine

Cieľ kurzu:

 • Vyškoliť pilates inštruktorov – športových odborníkov
 • Absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať základný repertoár pilates cvikov na stroji reformer so súčasným pochopením vedy o pohybe a biomechaniky  a bude schopný aplikovať tieto poznatky k individuálnym schopnostiam klienta
 • Viesť skupinové a individuálne pilates cvičenie na stroji reformer
 • V každom kurze sa tiež naučíte, ako dosiahnuť potenciál každého cvičenia, čo vám umožní, že budete vedieť postupovať v učebnom pláne, navrhovať nekonečne kreatívne, bezpečné a efektívne hodiny na Reformeri

Jednotlivé časti kurzu: 

Prvá časť – REFORMER 1 

Základné informácie o bezpečnom používaní cvičebného stroja reformer

 • Široká škála cvičení na chrbte, v sede a v stoji pre začínajúcich a mierne pokročilých klientov
 • Teoretické a praktické vysvetlenie cvikov: základná pozícia, počet pružín, počet opakovaní, pohybové poradie, pokyny, predstavivosť a zameranie
 • Pohybové sekvencie cvikov na precvičenie dolných a horných končatín, chrbtice a centra tela
 • Variácie základných cvikov na reformeri pre tehotné
 • Kompletné cvičebné zostavy pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: Absolvovať Pohybové princípy

Druhá časť – REFORMER 2 

Cvičenia na reformeri  pre mierne pokročilých a pokročilých

 • Variácie cvikov reformer 1 v rôznych cvičebných polohách
 • Cvičebné zostavy zamerané na driekovo-panvovú stabilitu, flexibilitu dolných končatín, vyváženú koordináciu centra tela
 • Stabilizačné cviky na precvičenie celého tela
 • Teoretické informácie ako pracovať s klientov s bolesťami chrbtice
 • Praktické zručnosti nastavenia klientov pri bolestiach chrbtice
 • Kompletné cvičebné zostavy pre mierne pokročilých a pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: Absolvovať Reformer 1

Tretia časť  – REFORMER 3 

Cvičenia na reformeri pre pokročilých

 • Pokročilé a super pokročilé cviky, ktoré svojou náročnosťou budú vhodné len pre klientov v super kondícii
 • Podrobnejšie vysvetlenie náročných cvikov v zmysle ich nastavenia a správneho prevedenia
 • Informácie týkajúce sa kontraidikácií náročných cvikov pre klientov s bolesťami chrbtice
 • Variácie cvikov na flexiu a extenziu chrbtice, mobilitu chrbtice, koordináciu hornej a dolnej časti tela
 • Funkčné cvičenia na zvýšenie rozsahu pohybu a zvýšenia sily v ramennom kĺbe
 • Kompletné cvičebné zostavy pre pokročilých a super pokročilých

Rozsah: 2 dni – 16 hodín (sobota, nedeľa)

Požiadavky na študenta: Absolvovať Reformer 1 + 2

Štvrtá časť –  SKÚŠKY 

 • Teoretický test
 • Praktická skúška

Rozsah: 4 hodiny

Podmienky na absolvovanie skúšok: 

 • Absolvovať časti Pohybové princípy, Anatómia pre inštruktorov
 • Absolvovať  Reformer 1 + 2 + 3, absolvovať predpísaný počet hospitačných hodín

Podmienky k získaniu certifikátu Balanced Body®USA PILATES REFORMER INSTRUCTOR:

 • Absolvovať 48 vyučovacích hodín v jednotlivých častiach (víkendové štúdium)
 • Absolvovať 30 hodín „vlastné cvičenie“ na reformeri
 • Absolvovať 30 hodín cvičení na reformeri ako pozorovateľ
 • Odučiť 90 hodín cvičení na reformeri (odcvičiť napr. s rodinou, priateľmi atď.)
 • Absolvovať Balanced Body Pohybové princípy (16 hod.), Anatómia pre inštruktorov (pokiaľ záujemca nemá iný doklad o absolvovaní Anatómie) – absolventi kurz Pilates Mat Instructor už nemusia
 • Prihlásiť sa na záverečné skúšky

Miesto konania kurzu:

Banská Bystrica

Certifikáty:

Certifikát Balanced Body®USA PILATES REFORMER INSTRUCTOR

Odoslaním záväznej prihlášky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami: Všeobecné obchodné podmienky kurzy

Certifikát Balanced Body

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.