inštruktorka pilates Janka Kováčová

Janka Kováčová

Pilates inštruktor Balanced Body, lektor vzdelávania Balanced Body, inštruktor SM systému

Janka sa zoznámila s pilates cvičením najprv ako klientka.  Jej vášeň pre pohyb a formovanie tela prerástla na profesionálnu úroveň a stala sa certifikovanou Balanced Body inštruktorkou. Je vášnivou učiteľkou pilatesu a skutočnou milovníčkou pohybu.  Počas svojej 14-ročnej praxe ako inštruktor a lektor získala množstvo skúseností aj s klientmi rôznych ochorení. Pre svojich klientov vytvára zaujímavé a prepájané pohybové programy spájajúce pilates na podložke s cvičením na stoji Reformer. Budúcim inštruktorom odovzdáva získané praktické skúsenosti so svojimi dlhoročnými klientmi.