Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Pilates inštruktor Balanced Body, lektor vzdelávania Balanced Body, DNS Certified trainer

Marcela sa pilatesu  ako inštruktorka a lektorka, venuje už viac ako 10 rokov. Ako vyštudovaný biológ, ktorý prednáša na Univerzite sa ľudskému telu, biomechanike a jeho celkovému fungovaniu venuje aj profesionálne. Svoje poznatky však rada aplikuje aj do praxe pri vyučovaní budúcich inštruktorov pilatesu, ale aj pri vedení svojich hodín pre klientov.

Jej „koníčkom sú kone“, jazdectvu sa venuje viac ako 30 rokov, a preto svoje poznatky z oboch odborností rada aplikuje do svojich hodín „Equestrian Pilates“, ktorý je určený predovšetkým pre jazdcov.