“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

A, B, C, Č

A
Adamcová Marcela, Mgr., PhD.
Adamkovičová Silvia
Alexová Danica, Mgr.
Antoňáková Zuzana, Ing.
Áčová Erika

B
Babiar Beáta
Babiar Miloš, Mgr.
Bábiková  Beáta
Bábiková Daniela
Baluchová  Katarína, Ing.
Baštová Natália, Mgr.
Baumanová  Kristína
Beňková Zuzana
Bérešová Mária, Bc.
Bérešová Radka
Bérešová Zuzana, Ing.
Bielončíková Katarána, Ing.
Bírová Lucia, Bc.
Bištuťová Lenka, Ing.
Bondarenko Igor
Buštorová  Martina, Ing.

C
Cehlárová Jana
Cinová Lenka
Cvik Radoslav, Ing.

Č
Čaradyová Jarmila, Bc.
Černíková Martina, Bc.
Čorbová Zuzana