Názov: POHYBOVÉ PRINCÍPY – vzdelávacie video

Vzdelávacie video obsahuje:

 • kompletný popis cvikov z inštruktorského kurzu z časti Pohybové princípy
 • začiatočné polohy, pohybové poradie, modifikácie k cvikom, kontraindikácie

Prípravné cviky na nácvik správneho dýchania

 1. nácvik dýchania v ľahu na chrbte
 2. dýchanie v sede na pätách

Prípravné cviky na aktiváciu vnútornej jednotky

 1. fingertip abdominals (aktivácia ta v ľahu na chrbte)
 2. all fours abdominals (aktivácia ta v polohe quadruped)
 3. flat back bridge (most s rovným chrbtom)
 4. standing multifidi engagement (aktivácia m. multifidi v stoji)

Nastavenie panvy a driekovej chrbtice

 1. pelvic clock (panvové hodiny)

Prípravné cviky na driekovo panvovú stabilitu

 1. marching (pochodovanie)
 2. toe taps (špičky k podložke)
 3. dead bug (mŕtvy chrobák)
 4. diagonal press (uhlopriečny tlak)
 5. bridge marching (most s pochodovaním)
 6. swimming prep. (príprava na plávanie)
 7. opposite arm/leg reach prep: single arm (nadvihnutie HK)
 8. opposite arm/leg reach prep: single leg (nadvihnutie DK)
 9. opposite arm / leg reach (vysunutie HK/DK uhlopriečne)
 10. standing diagonal press (uhlopriečny tlak v stoji
 11. standing marching (pochodovanie v stoji)

Prípravné cviky na pohyblivosť chrbtice

 1. cat/ cow (mačka)
 2. tail wag (pohľad za špičkou)
 3. hip dips (vertikálny posun panvy
 4. type writer (horizontálny posun panvy)
 5. figure 8 (ležatá osmička)
 6. abdominal curls (skracovačky)
 7. oblique abdominals (bočné skracovačky)
 8. rockets (raketa)
 9. mini swan (mini labuť)
 10. standing roll down (rolovanie nadol v stoji)
 11. standing flexion (flexia v stoji)
 12. standing extension (extenzia v stoji)
 13. standing lateral flexion (laterálna flexia v stoji)
 14. standing rotation (rotácia v stoji)

Prípravné cviky na silu a pohyblivosť DK

 1. marching (pochodovanie v ľahu na chrbte), flexia v BK nad 90°
 2. marching standing (pochodovanie v stoji)
 3. hip extension prone (extenzia v BK v ľahu na bruchu)
 4. hip extension – all fours (extenzia v BK quadruped)
 5. hip extension – standing (extenzia BK v stoji)
 6. side lying leg lifts – paralel hip abduction (dvíhanie 1 DK v ľahu na boku)
 7. stepping out abduction (ukročenie v stoji)
 8. standing leg lifts (abdukcia v stoji)
 9. side lying leg lifts – hip adduction (dvíhanie spodnej DK)
 10. heel raises (výpony na špičkách)
 11. knee bends – parallel (zohnutie kolien – paralelne)
 12. knee bends – wide (zohnutie kolien – naširoko)
 13. squats narrow, parallel stance ( drepy – úzke a paralelne)
 14. squats wide, turned out stance (drepy – široké, vytočené von)
 15. lunges 90/90 (výpady 90/90)
 16. forward lung (výpad vpred)

Prípravné cviky zamerané na silu a pohyblivosť HK

 1. arm raises together and alternating (zapažené HK) a (zapažené HK uhlopriečne)
 2. angels in the snow (anjeli v snehu)
 3. telescope arms (teleskopické rameno)
 4. pinwheel (krúžiace rameno)
 5. plank prep., all fours, single arm lift (príprava na dosku)
 6. sternum drop (aktivácia lopatiek)
 7. modified plank (modifikácia dosky)
 8. back plank prep elevation and depression (príprava na zadnú dosku, elevácia a depresia)
 9. modified back plank (modifikácia zadná doska)
 10. back plank marching (zadná doska pochodovanie)
 11. side plank prep (príprava na bočnú dosku)
 12. side plank (bočná doska)

Dĺžka vzdelávacieho videa:  1 hod. 45 min.

Video sa sprístupňuje pre účastníkov inštruktorského kurzu počas trvania kurzu, možnosť pozerať opakovane.

Cena: 40,- eur

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš, Mgr. Danka Švantnerová

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.