PaedDr. Adriana Bíreš

PaedDr. Adriana Bíreš, CPI

Fyzioterapeut, Pilates inštruktor Balanced Body, lektor a garant vzdelávania Balanced Body, DNS Certified trainer,  Slings ®Myofascial Training Teacher Foundation Level

Adriana je skúsená fyzioterapeutka, lektorka a garantka Balanced Body pilates vzdelávania na Slovenska  a učiteľka myofasciálneho tréningu s vášňou pre pohyb. Pilates cvičenie, s ktorým sa zoznámila a študovala v USA  je jej vášňou viac ako 21 rokov.  Chápe a využíva prepojenie pilates metódy a fasciálneho tréningu, aby pomohla klientom zmierniť bolesť a uvoľniť napätie prostredníctvom pohybu. Ako vášnivá lektorka nachádza veľkú radosť v zdieľaní svojich odborných znalostí a skúseností ako svojim klientom tak aj budúcim inštruktorom.

Zároveň je spoluzakladateľkou firmy Flow pilates centrum, ktorá je jediným školiacim centrom Balanced Body na Slovensku.