“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

G, H, CH

G
Galajdová  Elena
Galambošová Klaudia, Ing.
Galiová-Pallayová Michaela
Géciová Badinská  Zuzana, Bc.
Giertlová Anna,  B.A
Gőghová Jana
Golianová Erika
Gregorová Anka Milka, Mgr.
Grenčíková Lucia
Grisáková  Martina
Grusová Elena
Gundová Katarína

H
Hajdučíková Barbora, Mgr.
Haľama Martin
Hoffmannová Zuzana
Horizralová Kristína, Mgr.
Horváthová Katarína
Hôrčiková Anna
Hrapková Petra
Hrivnáková Zuzana
Hudáková Denisa Ing.
Hvizdová Dominika, MUDr.

CH
Charvátová Lenka, JUDr.
Chetvernya  Elena
Chválová Vladimíra, Ing.