FlowPilates Banská Bystrica

Názov: Anatómia 3D a posturálna analýza

Dátum školenia: 5. október 2024

Dĺžka: Od 8:00 do 16:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne

Čo sa naučíte:

Anatómia 3D a posturálna analýza je vynikajúci kurz pre inštruktorov Pilates, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje vedomosti týkajúce sa správneho držania tela.

Toto odborné školenie sa skladá z dvoch častí a je vedený dvoma lektormi. Prvá časť je zameraná na anatómiu ľudského tela a druhá časť sa venuje hodnoteniu držania tela, ktoré slúži Pilates inštruktorovi na vytvorenie cieleného cvičebného plánu pre klienta.

Pilates inštruktori sa naučia typom nesprávneho držania tela, oboznámia sa s často skrátenými a oslabenými svalovými skupinami a naučia sa sériu Pilates cvikov zameranú na odstránenie chybného držania tela.

Zaujímavou časťou školenia je vyšetrenie držania tela s použitým Posturálneho panelu.

Školenie je obohatené o teoretické a praktické vedomosti týkajúce sa skoliózy. Účastníci školenia sa naučia modifikovať a prispôsobovať cvičenia pre rôzne odchýlky chrbtice s množstvom cvičebných pomôcok.

  • Základné informácie o anatómii človeka
  • Vyšetrenie držania tela s použitím Posturálneho panelu
  • Nácvik správneho sedu
  • Praktické ukážky Pilates cvičení

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z anatómie človeka (1 hod.)
09.00 – 10.00 Charakteristika opornej sústavy a základných svalov trupu, horných a dolných končatín (1 hod.)
10.00 – 11.00 Zapojenie jednotlivých svalov pri prevedení základných Pilates cvikov (1 hod.)
11.00 – 12.00 Charakteristika správneho a chybného držania tela (1 hod.)
12.00 – 13.00 Vyšetrenie tela pomocou Posturálneho Panelu (praktická ukážka) (1 hod.)
13.00 – 14.00 Najčastejšie skrátené a oslabené svalové skupiny. (1 hod.)
14.00 – 16.00 Praktické ukážky cvičení (2 hod.)

Čo získate:

  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov
  • Študijný materiál
  • Certifikát o účasti

Cena: 120,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektori: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
PaedDr. Mgr. Adriana Bíreš

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.