Názov: MAT Vzorové hodiny

Balík 5 videí obsahuje:

  • MAT Vzorová hodina 1 –  obsahuje cviky z Pohybových princípov
  • MAT Vzorová hodina 2 – obsahuje cviky z Pohybových princípov a MAT 1
  • MAT Vzorová hodina 3 – obsahuje cviky z Pohybových princípov a MAT 1
  • MAT Vzorová hodina 4 – obsahuje cviky z Pohybových princípov, MAT 1 a MAT 2
  • MAT Vzorová hodina 5 – obsahuje cviky z Pohybových princípov, MAT 1 a MAT 2

Dĺžka vzdelávacieho videa:  5x cca 40 min. cvičenie

Videá sa sprístupňujú pre účastníkov inštruktorského kurzu počas trvania kurzu, možnosť pozerať opakovane.

Cena: 60,- eur *

* Pri zakúpení kompletného balíčka vzdelávacích videí ku kurzu sú Vzorové hodiny GRATIS.

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš, Mgr. Danka Švantnerová

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.