Názov: Pilates a bolesti hrudnej chrbtice – PREZENČNE aj ONLINE

Dátum školenia: Pripravujeme

Dĺžka: Od 9:00 do 13:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne

Čo sa naučíte:

  • “Mini“ anatómia hrudnej chrbtice
  • Oboznámenie sa s najčastejšími patológiami hrudnej chrbtice
  • Ako postupovať pri cvičení s klientom s bolesťou hrudnej chrbtice
  • Využitie „prípravných pilates cvikov“ pri tvorbe cvičebného plánu pre klientov s bolesťou hrudnej chrbtice
  • Výber správnych cvičebných pomôcok pri cvičení s bolesťou hrudnej chrbtice

Čo získate:

  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 4 kredity
  • Študijný materiál (Prezentácia v pdf. Formáte)
  • Certifikát o účasti

Cena: 79,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor: PaedDr. Adriana Bíreš

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.