Názov: Pilates a bolesti krčnej chrbtice – PREZENČNE aj ONLINE

Dátum školenia: pripravujeme

Dĺžka: 9:00 do 13:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne + online

Čo sa naučíte:

 • Funkčná anatómia krčnej chrbtice
 • Charakteristika vysunutia medzistavcovej platničky v krčnej chrbtici
 • Základné pilates princípy vzhľadom k bolesti krčnej chrbtice
 • Praktická ukážka práce inštruktora s klientom s bolesťou krčnej chrbtice
 • Vstupné hodnotenie klienta (posturálna analýza + VAS + rozsah pohybu + „ story “ = algoritmus postupu cvičenia)
 • Modifikácie prípravných Pilates cvikov
 • Využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťou krčnej chrbtice
 • Vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice

Čo získate:

 • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 4 kredity
 • Študijný materiál (Prezentácia v pdf. Formáte)
 • Certifikát o účasti

Cena: 79,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor: PaedDr. Adriana Bíreš

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.