Názov: Pilates panel – PREZENČNE

Dátum školenia: 20. apríl 2024

Dĺžka: Od 8:00 do 16:00 hod.

Forma školenia: Prezenčne

Čo sa naučíte:

  • Základné informácie o pilates panely a jeho využitie
  • Základné cvičenia na pilates panel pre horné a dolné končatiny
  • Posilňovanie s pilates panelom pre celé telo
  • Praktické ukážky cvičení

Časový harmonogram:
08.00 – 09.00 Základné informácie o pilates panely a jeho využitie (1 hod.)
09.00 – 10.00 Séria cvikov – horné končatiny (1 hod.)
10.00 – 11.00 Séria cvikov – dolné končatiny (1 hod.)
11.00 – 12.00 Séria cvikov – brušné a chrbtové svalstvo (1 hod.)
12.00 – 13.00 Séria cvikov – stoj a kľak (1 hod.)
13.00 – 15.00 Séria cvikov – ľah vpred a ľah vzad (2 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)

Čo získate:

  • KVZ (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov
  • Študijný materiál
  • Certifikát o účasti

Cena: 120,- eur

Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o., Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica

Lektor: Janka Kováčová

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.