Názov školenia: Pilates panel
Dátum konania: 4. jún 2023
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.

 Cieľ a náplň školenia:

 • základné informácie o pilates panely a jeho využitie
 • základné cvičenia na pilates panel pre horné a dolné končatiny
 • posilňovanie s pilates panelom pre celé telo
 • praktické ukážky cvičení

Školenie je vhodné pre:

 • inštruktorov pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy

Certifikáty:

po ukončení školenia získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

KVK (kontinuálne vzdelávacie kredity): 8 kreditov

Cena:

120,- eur

V cene je zahrnuté:

 • študijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Janka Kováčová

Časový harmonogram:
08.00 – 09.00 Základné informácie o pilates panely a jeho využitie (1 hod.)
09.00 – 10.00 Séria cvikov – horné končatiny (1 hod.)
10.00 – 11.00 Séria cvikov – dolné končatiny (1 hod.)
11.00 – 12.00 Séria cvikov – brušné a chrbtové svalstvo (1 hod.)
12.00 – 13.00 Séria cvikov – stoj a kľak (1 hod.)
13.00 – 15.00 Séria cvikov – ľah vpred a ľah vzad (2 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

Prihláška

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.