Názov: MAT 1 – vzdelávacie video

Vzdelávacie video obsahuje:

 • kompletný popis cvikov z inštruktorského kurzu z časti MAT 1
 • začiatočné polohy, pohybové poradie, modifikácie k cvikom, kontraindikácie

MAT 1 cviky

 1. The hundred preparation
 2. The hundred
 3. The roll up
 4. Single leg circles
 5. Rolling like a ball
 6. Single leg stretch
 7. Double leg stretch
 8. Single straight leg stretch
 9. Double straight leg stretch
 10. Criss cross bicycle
 11. Spine stretch forward
 12. Spine stretch side
 13. Saw
 14. Open leg rocker
 15. Single leg kicks
 16. Double leg kicks
 17. Swimming
 18. Side leg lifts
 19. Side leg circles big and small
 20. Side leg kicks
 21. Side leg bicycle
 22. Side leg bananas
 23. Seal
 24. Push up

Dĺžka vzdelávacieho videa:  1 hod. 10 min.

Video sa sprístupňuje pre účastníkov inštruktorského kurzu počas trvania kurzu, možnosť pozerať opakovane.

Cena: 40,- eur

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš, Mgr. Danka Švantnerová

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.