Názov:  MAT 2 – vzdelávacie video

Vzdelávacie video obsahuje:

 • kompletný popis cvikov z inštruktorského kurzu z časti MAT 2
 • začiatočné polohy, pohybové poradie, modifikácie k cvikom, kontraindikácie

MAT 2 cviky

 1. Spine twist
 2. Teaser preparation
 3. Teaser 1 – torso roll down
 4. Teaser 2 – leg lowers
 5. Teaser 3 – arms and legs together
 6. Hip circles
 7. Roll over
 8. Modified corkscrew
 9. Corkscrew
 10. Neck pull
 11. Leg pull down
 12. Leg pull up
 13. Jackknife
 14. Kneeling side kicks
 15. Seated twist
 16. Side bend twist
 17. Side bend mermaid
 18. Scissors
 19. Bicycle
 20. Shoulder bridge
 21. Boomerang
 22. Swan
 23. Swan dive & swan rocking
 24. Rocking

Dĺžka vzdelávacieho videa:  1 hod. 10 min.

Video sa sprístupňuje pre účastníkov inštruktorského kurzu počas trvania kurzu, možnosť pozerať opakovane.

Cena: 40,- eur

Lektori: PaedDr. Adriana Bíreš, Mgr. Danka Švantnerová

Newsletter

Dostávajte od nás aktuálne novinky a informácie ohľadom vzdelávania.