“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Anatómia 3D a posturálna analýza

Názov kurzu: Anatómia 3D a posturálna analýza
Dátum konania: 12. september 2020
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

Anatómia 3D a posturálna analýza je vynikajúci kurz pre inštruktorov Pilates, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje vedomosti týkajúce sa správneho držania tela.

Tento špecializovaný kurz  sa skladá z dvoch častí a je vedený dvoma lektormi. Prvá časť je zameraná na anatómiu ľudského tela a druhá časť sa venuje hodnoteniu držania tela, ktoré slúži Pilates inštruktorovi na vytvorenie cieleného cvičebného plánu pre klienta.

Pilates inštruktori sa naučia typom nesprávneho držania tela, oboznámia sa s často skrátenými a oslabenými svalovými skupinami a naučia sa sériu Pilates cvikov zameranú na odstránenie chybného držania tela.

Zaujímavou časťou kurzu je vyšetrenie držania tela s použitým Posturálneho panelu.

Kurz je obohatený o teoretické a praktické vedomosti týkajúce sa skoliózy. Účastníci kurzu sa naučia modifikovať a prispôsobovať cvičenia pre rôzne odchýlky chrbtice s množstvom cvičebných pomôcok.

 • základné informácie o anatómii človeka
 • vyšetrenie držania tela s použitím Posturálneho panelu
 • nácvik správneho sedu
 • praktické ukážky Pilates cvičení

Kurz je vhodný pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
              PaedDr. Mgr. Adriana Bíreš

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z anatómie človeka (1 hod.)
09.00 – 10.00 Charakteristika opornej sústavy a základných svalov trupu, horných a dolných končatín (1 hod.)
10.00 – 11.00 Zapojenie jednotlivých svalov pri prevedení základných Pilates cvikov (1 hod.)
11.00 – 12.00 Charakteristika správneho a chybného držania tela (1 hod.)
12.00 – 13.00 Vyšetrenie tela pomocou Posturálneho Panelu (praktická ukážka) (1 hod.)
13.00 – 14.00 Najčastejšie skrátené a oslabené svalové skupiny. (1 hod.)
14.00 – 16.00 Praktické ukážky cvičení (2 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska