“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Pilates arc a valec

Názov kurzu: Pilates s cvičebnými pomôckami Arc a Valec
Dátum konania: 2021
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica


Cieľ a náplň kurzu:

 • vysvetlenie a aplikovanie základných princípov s valcom a arcom
 • séria masážnych cvikov s použitím valca
 • vysvetlenie dynamickej stabilizácie s použitím valca a arcu
 • séria 20 cvikov pre mierne pokročilých a pokročilých
 • vytvorenie cvičebnej jednotky pre skupinové cvičenie
 • množstvo variácií pre športy
 • správne korekcie a pozície cvikov
 • praktické ukážky

Kurz je vhodný pre:

 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy

Certifikáty:

po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní

Kredity:

6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa

Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim

Lektori: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Časový harmonogram:

08.00 – 09.00 Vysvetlenie a aplikovanie základných Pilates princípov (1 hod.)
09.00 – 10.00 Vysvetlenie dynamickej stabilizácie s použitím valca a arcu (1 hod.)
10.00 – 11.00 Séria cvikov I. (1 hod.)
11.00 – 12.00 Séria masážnych cvikov II. (1 hod.)
12.00 – 13.00 Séria cvikov - arc III. (1 hod.)
13.00 – 14.00 Séria cvikov - arc IV. (1 hod.)
14.00 – 15.00 Správne korekcie a pozície cvikov (1 hod.)
15.00 – 16.00 Diskusia (1 hod.)
Spolu: 8 hodín

prihlaska