“Fyzická zdatnosť je prvým znakom šťastia“ J.H.PILATES

Vzdelávanie

Jednodňové školenia

Základné pohybové princípy Pilates metódy, Posturálna analýza a jej aplikácia v Pilates metóde, Pilates valec, Pilates lopta, Pilates s thera band (posilňovacia guma)

zobraziť školenia

Viacdňové kurzy

PILATES kurzy zamerané na vyškolenie inštruktorov Pilates metódy: Medzinárodne uznávaný kurz Inštruktor Pilates Mat - športový odborník a Inštruktor PILATES I. kvalifikačného stupňa v spolupráci s FTVŠ v Bratislave

zobraziť kurzy